Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 18 czerwca 2019 r., Zamek Ryn

18 czerwca 2019 r. w wyjątkowym Hotelu Zamek Ryn na Mazurach odbyło się XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Unikatowy luksusowy Hotel Zamek Ryn to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego XIV-wiecznego Zamku Krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich, jakich Goście nie odnajdą w żadnym innym miejscu w Polsce.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg, pełniący również funkcję przewodniczącego spotkania. Zgodnie z porządkiem obrad powołani zostali: zastępca przewodniczącego (Jerzy Kosior – JOTUN POLSKA sp. z o.o.), sekretarz (Jolanta Podobas – Polska Izba Konstrukcji Stalowych) oraz protokolant (Bartłomiej Podobas – Polska Izba Konstrukcji Stalowych). Powołane zostały również odpowiednie komisje, tzn. Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Mandatowa.

Podsumowanie minionego roku w działalności PIKS przedstawił Maciej Ślusarski z Biura Izby. Sprawozdanie z działalności zostało jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

Następnie odbyły się wybory nowych wiceprezesów Izby. Po podliczeniu głosów, przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Remigiusz Napierała ogłosił wyniki. Nowymi Wiceprezesami PIKS zostali wybrani:

  • Andrzej Hojna, Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k.
  • Michał Woźniczka, Energoprojekt-Katowice S.A.

Następnie głos zabrała Pani dr Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska), która omówiła działalność Programu BUDUJ ZE STALI, a także opowiedziała o wydarzeniach, które w ramach tego projektu już się odbyły. Pani dr Wioletta Barcewicz omówiła kwestię organizacji V Konferencji Technicznej w Hotelu Binkowski w Kielcach (27-28.08.2019). Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kosior, który omówił tematykę XVII Kongresu PIKS w Józefowie k. Warszawy (08.10.2018 r).

W wolnych wnioskach Pan Prezes Zbigniew Barłóg poruszył temat przynależności PIKS do Europejskiego Stowarzyszenia Konstrukcji Stalowych ECCS. Obecni na Walnym Zgromadzeniu wypełnili poglądowe ankiety. Na zakończenie spotkania, odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez Firmy Członkowskie PIKS.

Wieczorem tego samego dnia odbyło się spotkanie integracyjne, w czasie którego uczestniczy mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Hotel Zamek Ryn, m.in. kręgli, bilarda, akademii golfa i kasyna.