Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Wydawnictwa

Polska Izba Konstrukcji Stalowych prowadzi działalność wydawniczą od roku 1997, kiedy ukazał się pierwszy, wydany przez PIKS, numer “Konstrukcji Stalowych” (wydawcą pierwszych 14 numerów był Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych “MOSTOSTAL”). Na początku roku 1998 ukazał się pierwszy “Katalog Firm”, natomiast w roku 2000 wydany został pierwszy numer specjalny “Konstrukcji Stalowych” – “Branżowy Informator Gospodarczy”, będący źródłem wiedzy makroekonomicznej, analitycznej i gospodarczej.

Od roku 2014 “Konstrukcje Stalowe” są dostępne w formie multimedialnej na stronie internetowej. Jednocześnie, podobnie jak “Katalog Firm” i “Branżowy Informator Gospodarczy”, czasopismo dostępne jest także w prenumeracie oraz normalnej sprzedaży.

Nowy numer kwartalnika KONSTRUKCJE STALOWE już dostępny na stronie. Zapraszamy do lektury! Czasopismo otworzy się po kliknięciu na okładkę. Archiwalne numery czasopisma są dostępne w formie elektronicznej w zakładce “Konstrukcje Stalowe”.

Zamówienie 2024

Oferta Reklamowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca: Polska Izba Konstrukcji Stalowych
Redaguje:
REDAKTOR NACZELNY:  Józef Kępka
Rada programowa: Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza
mgr Józef Kępka
mgr inż. Andrzej Wdowiak
mgr inż. Janusz Zbroja
dr Lech Kwiatkowski
Reklamy: Eliza Wojciechowska
tel. kom. 609 748 336
e-mail: eliza@recino.pl
Adres redakcji: 00-112 Warszawa, ul. Bagno 2, lok. 197
tel./fax (0-48)(22) 654-38-59, 654-46-57
e-mail: piks@piks.com.pl