Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Rynek stali i energii

STAL

Worldsteel skorygował w górę swoją prognozę światowego popytu na stal na 2023 r. do 2,3% wzrostu, w porównaniu z prognozą wzrostu o 1% z października.

„Utrzymująca się inflacja i wysokie stopy procentowe w większości gospodarek ograniczą ożywienie popytu na stal w 2023 r., pomimo pozytywnych czynników, takich jak ponowne otwarcie Chin, odporność Europy na kryzys energetyczny i złagodzenie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw” — powiedział prezes Ternium i przewodniczący komitetu ekonomicznego Worldsteel.

Globalny popyt na stal gotową w 2023 r. wyniósł 1,82 mld ton. W 2022 r. spadł o 3,2% w stosunku rocznym do 1,78 mld ton, ponieważ aktywność sektorów wykorzystujących stal wyraźnie spadła w czwartym kwartale, co zostało zaostrzone przez efekt korekty zapasów.

W 2024 r. popyt powinien wzrosnąć o 1,7% w ujęciu rocznym do 1,85 mld ton, przy spowolnieniu wzrostu w Chinach do zera, ale inwestycje w dekarbonizację i dynamiczne gospodarki wschodzące, głównie w Azji, będą napędzać pozytywną dynamikę globalną.

Po spadku o 3,5% w 2022 r. chiński popyt w 2023 r. ma wzrosnąć o 2%, przy czym w dalszej części roku przewiduje się lekkie ożywienie w sektorze nieruchomości dzięki rządowym środkom wsparcia. Infrastruktura może nadal korzystać z projektów rozpoczętych pod koniec 2022 r., podczas gdy oczekuje się, że w latach 2023-2024 produkcja przemysłowa wykaże jedynie umiarkowane ożywienie, przy spowolnieniu eksportu.

Tymczasem gospodarka UE okazała się bardziej odporna na kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie, niż początkowo sądzono. Mimo to w 2023 r. przemysł stalowy w UE będzie nadal odczuwał wpływ wojny, innych problemów związanych z łańcuchem dostaw oraz dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Oczekuje się, że popyt regionalny spadnie w tym roku o 0,4%, po spadku o 7,9% w zeszłym roku.

W Stanach Zjednoczonych silne odbicie gospodarcze po pandemii dobiegło końca wraz z gwałtownymi podwyżkami stóp procentowych przez Fed w celu walki z inflacją. Oczekuje się, że wzrost w latach 2023-2024 zostanie stłumiony przez presję recesyjną, zauważa Worldsteel.

Rosnące stopy procentowe, a także koszty gruntów i materiałów wywierają negatywną presję na budownictwo w USA, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym. Infrastruktura jest jednak wspierana przez najnowsze przepisy, podczas gdy popyt w sektorze energetycznym powinien zostać pobudzony poprzez zwiększenie produkcji energii, podsumowuje Worldsteel. Po spadku o 2,6% w 2022 r., oczekuje się, że popyt na stal w USA wzrośnie o 1,3% w 2023 r.

Energia

Rynek ropy znajduje się pod dalszą presją, a ICE Brent spadł do najniższego poziomu w tym miesiącu.

Dane EIA nie pomogły złagodzić tych obaw związanych z popytem.

Przepływy ropy z północnego Iraku przez Ceyhan w Turcji pozostają wstrzymane, co zatrzymuje około 450 Mbbls dziennie podaży z rynku. Iracki premier powiedział, że przepływy mogą zostać wznowione w tym tygodniu, po osiągnięciu porozumienia z regionalnym rządem kurdyjskim. Jednak Irak nadal musi osiągnąć porozumienie z Turcją, zanim te przepływy będą mogły zostać wznowione. Dostawy ropy przez Ceyhan zostały wstrzymane pod koniec marca po tym, jak Międzynarodowa Izba Handlowa orzekła na korzyść Iraku, twierdząc, że ropa z regionu kurdyjskiego była eksportowana przez Ceyhan bez zgody irackiego rządu.

Metale

Antofagasta poinformowała, że produkcja miedzi w kopalniach wzrosła o ponad 5% r/r do 145,9 tys. ton w 1Q23. Produkcja spadła jednak o 25% w ujęciu QoQ głównie z powodu przejściowych strat w wydobyciu w kopalni Los Pelambres oraz planowych prac remontowych w kopalni Centinela. Spodziewają się, że jego produkcja miedzi pozostanie na dobrym poziomie przez pozostałą część roku i utrzyma całoroczne prognozy dotyczące produkcji na poziomie 670-710 kt na rok 2023.

W przypadku metali żelaznych ceny rudy żelaza znalazły się pod presją, ponieważ chińska Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) powiedziała, że ochroni normalny porządek na rynku i rozprawi się z nieuzasadnionymi wzrostami cen na rynku rudy żelaza. Grupa zobowiązała się również do dalszego wzmacniania eksploracji zasobów krajowych, przyspieszenia tworzenia projektów i poprawy recyklingu zużytej stali.

Brazylijska kopalnia, Vale SA, opublikował swoją ostatnią kwartalną aktualizację, która wykazała, że produkcja rudy żelaza spadła o 17% QoQ do 66,8 mln ton w 1Q23. To całkiem normalne, że produkcja ma wpływ na pierwszy kwartał roku, biorąc pod uwagę, że w Brazylii jest pora deszczowa. Jednak produkcja rok do roku nadal wzrosła o 5,8%. Vale utrzymało swoje roczne wytyczne dotyczące produkcji na poziomie 310-320 mln ton na rok.

Opracowanie: Łukasz Lasota, Lasota Solutions