Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

O Izbie

Dyrektor Generalny
Jolanta Podobas

Promocja i Marketing
Bartłomiej Podobas
Maciej Ślusarski

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną w czerwcu 1996 r przez 115 członków założycieli, zrzeszającą w różnych okresach 125-150 firm, bardzo zróżnicowanych co do wielkości, statusu własnościowego i profilu działania, w tym:

 • wytwórnie konstrukcji stalowych i przedsiębiorstwa montażowe,
 • firmy współpracujące w zakresie produkcji i dystrybucji stali, aluminiowych systemów i lekkiej obudowy, technologii i materiałów złącznych i spawalniczych oraz dostaw i usług w dziedzinie ochrony przed korozją i bezpieczeństwa pożarowego,
 • jednostki naukowe, badawcze, projektowe, specjalistyczne.

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby, w szczególności:

 • udział w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz tworzeniu i modernizacji norm, procedur i przepisów prawa,
 • popularyzacja konstrukcji metalowych,
 • organizacja konferencji, targów, wystaw, warsztatów szkoleniowych a także współpracy zagranicznej,

upowszechnianie standardów jakościowych, solidności oraz etyki zawodowej i handlowej.

Izba organizuje lub uczestniczy w organizacji konferencji, wystaw i targów, seminariów, warsztatów problemowych, w szczególności imprez:

 • KONFERENCJA TECHNICZNA PIKS organizowana w sierpniu, koncentrująca się na zagadnieniach o dużym znaczeniu technicznym, biznesowym i integracyjnym dla branży;
 • KONGRES PIKS, odbywający się w październiku i adresowany dla kadry menedżerskiej firm;
 • Ekspozycje targowe: AUTOSTRADA Nowa Infrastruktura (dawniej AUTOSTRADA-POLSKA) w Kielcach oraz BUDMA  i INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY w Poznaniu.

W budowie pozytywnego wizerunku – potwierdzaniu solidności i wiarygodności producentów konstrukcji stalowych oraz firm współpracujących i partnerskich – szczególną rolę mają :

 • Certyfikaty ustanowione przez PIKS i nadawane według ustalonej procedury;
 • Konkurs KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU, honorowa nagroda i statuetka.

Bardzo ważny obszar działalności Izby wypełniają wydawnictwa PIKS:

 • Czasopismo (kwartalnik) “KONSTRUKCJE STALOWE” służy do publikacji aktualności, nowinek technicznych, wyników prac naukowo-technicznych i organizacyjnych, historii osób i wydarzeń, a przede wszystkim do promocji firm i branży;
 • Rocznik analityczny “BRANŻOWY INFORMATOR GOSPODARCZY” – to opracowania oparte na aktualnych informacjach makroekonomicznych, danych statystycznych oraz najważniejszych danych ankietowych, obrazujących rynek konstrukcji stalowych, uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorstw naszej branży;
 • KATALOG FIRM PIKS” zawiera dane ofertowe firm członkowskich dla ułatwienia kontaktów biznesowych i promocji firm. Katalog był wydawany do 2016 r., obecnie informacje o Firmach Członkowskich znajdują się na stronie www.piks.com.pl.

Zachęcamy do współpracy z Izbą. W sprawach prenumeraty i zakupu wydawnictw, członkostwa w PIKS i innych prosimy zwracać się do Biura Izby, a z zamówieniami reklam i ogłoszeń do naszej Agencji.