Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Aktualności branżowe

25-04-2022

Targi NOWA INFRASTRUKTURA – droga do sukcesu branży!

Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA, które odbędą się od 10 do 11 maja 2022 roku to kompleksowe spotkanie branżowe z bogatym zakresem branżowym i merytorycznym. To okazja do odbycia wielu merytorycznych rozmów i spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych oraz zarządcami infrastruktury. Podczas targów nie zabraknie prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz pokazów dynamicznych na specjalnym terenie demonstracyjnym.

Wsparcie Partnerów kluczem do sukcesu targów NOWA INFRASTRUKTURA

Współpraca ze strategicznymi partnerami – specjalistami z branży, pozwala na wdrożenia ciekawych rozwiązań i podnosi merytoryczną wartość wydarzeń towarzyszących targom. Targi Kielce dołączyły m.in. do grona członków wspierających Polski Związek Pracodawców Budownictwa, co daje możliwość aktywnego udziału w tworzeniu rozwiązań systemowych i pozyskiwania informacji branżowych. Tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego objął patronatem honorowym Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent Miasta Kielce. Patronat honorowy nad Targami sprawuje również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Lista Partnerów Targów jest dłuższa. Chęć wsparcia wyraziła również Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Polska Izba Budownictwa, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Wydarzenia towarzyszące targom NOWA INFRASTRUKTURA

W programie tegorocznych targów NOWA INFRASTRUKTURA zaplanowano szereg branżowych konferencji i wykładów, podczas których omówione zostaną m.in. wyzwania i szanse przed jakimi stoi branża budowlana.

O nawierzchniach betonowych podczas branżowego seminarium

Jednym z wydarzeń towarzyszących targom jest seminarium pn. “Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości” organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in. zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych oraz doświadczenia samorządowców, którzy podjęli decyzję wybudowania dróg betonowych w swoich miejscowościach. Teoretyczna część spotkania uzupełniona zostanie naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami.

Forum Utrzymania Dróg i Mostów

Targi Kielce wspólnie z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Kongresem Drogowym oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów planują organizację Forum Utrzymania Dróg i Mostów – wydarzenia towarzyszącego Targom Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA. Forum ma być skierowane do podmiotów zainteresowanych całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, przedsiębiorców oraz zarządców dróg. Spotkanie w ramach forum pozwoli przeanalizować najistotniejsze problemy branży oraz wskazać nowatorskie rozwiązania. Konferencji będą towarzyszyć zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych, którzy rywalizują na tzw. „rodeo drogowym”.

Salon Kruszyw

Kolejnym punktem w programie Targów NOWA INFRASTRUKTURA jest Salon Kruszyw – spotkanie skierowane do firm, jednostek badawczych oraz innych instytucji z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw. Oprócz najważniejszych wyzwań i problemów branży, podczas debaty omówione zostaną także wymagania zawarte w najnowszych normach i regulacjach obowiązujących producentów kruszyw i wykonawców dróg. Duża część „Salonu Kruszyw” poświęcona zostanie problematyce reaktywności alkaicznej oraz kwestii wymagań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawartych w „Wytycznych technicznych klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich”. W trakcie spotkania będzie można poznać również dotychczasowe doświadczenia producentów kruszyw i wykonawców dróg.

Na Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA zapraszamy już od 10 do 11 maja 2022 roku. Spotkanie będzie okazją do poszerzenia biznesowych horyzontów w obszarze szeroko pojętej infrastruktury. Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji online, która rozpocznie się 11 kwietnia na stronie nowainfrastruktura.pl

21-02-2022

Podsumowanie Targów BUDMA 2022 – najważniejszego spotkania branży budowlanej

30-tej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla  Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/ INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Pośród tysięcy profesjonalistów goszczących w Poznaniu, silną, jak co roku, grupę stanowili kupcy z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów budowlanych z 17 państw, którzy w ramach Programu Hosted Buyers pojawili się na BUDMIE już po raz dziewiąty.

BUDMA to tradycyjne miejsce prezentacji licznych rynkowych premier, przygotowanych przez producentów specjalnie na targi. Warto zwrócić uwagę na te spośród nich, które zyskały uznanie ekspertów i zostały wyróżnione najbardziej rozpoznawalną polską nagrodą za innowacyjność –  Złotym Medalem Grupy MTP. Spośród zgłoszonych do wyróżnienia produktów, Sąd Konkursowy wyłonił 26 laureatów. Są wśród nich rozwiązania technologiczne wyróżniające się dbałością o aspekty środowiskowe, zaskakującą funkcjonalnością, a także wyjątkowym designem. 6 wystawcom BUDMY, którzy w najbardziej spektakularny sposób pogodzili wizję stoiska ze strategią marketingową swojej firmy, przyznano nagrodę Acanthus Aureus.

Szczególne miejsce w programie BUDMY zajęło dwudniowe Forum Designu i Architektury D&A. Motywem przewodnim Forum była „OdNowa” jako nowe spojrzenie na budynek, dzielnicę, miasto.  Zaproszeni goście dyskutowali o trosce o przyjazne budownictwo, funkcjonalne planowanie, która towarzyszy odpowiedzialnym architektom,  poszukującym inspiracji również w istniejącej zabudowie i odważnie sięgającym po nowe rozwiązania z poszanowaniem tradycji.  W dyskusjach o przestrzeni bez budowania, rewitalizacji czy renowacji istniejącej tkanki miejskiej, obszarów użyteczności publicznej, miast i ich dzielnic uczestniczyli wybitni architekci, socjologowie, samorządowcy i badacze architektury, jak: Jerzy Szczepanik-Dzikowski z Markiem Moskalem z Pracowni JEMS Architekci, Huberta Trammera – znany uczestnik Okrągłego Stołu Europejskiego Bauhausu czy Jakub Szczęsny – twórca m.in. słynnego Domu Kereta w Warszawie.. W debatach o przemianie materii,  transformacji, przebudowie i renowacji oraz rewitalizacji przestrzeni średnich i małych dyskutowali z kolei: Oskar Grąbczewski, Jakub Głaz, Monika Arczyńska, Filip Springer, Agata Stanisz, Maciej Frąckowiak, Bartosz Jarosz, Jakub Szczęsny, Małgorzata Tomczak oraz Arkadiusz Ptak.

Jak i na poprzednich edycjach, tak i tym razem nie mogło zabraknąć stref interaktywnych pokazów, warsztatów i szkoleń dla fachowców. Liczne warsztaty, pokazy, szkolenia oraz egzaminy mistrzowskie przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy i Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy zgromadziły dziesiątki uczestników i tłumy widzów. Już od pierwszego dnia targów mogliśmy zobaczyć najlepszych, młodych dekarzy „w akcji” – swoje niezwykłe umiejętności prezentowali podczas finałów pierwszych Międzyszkolnych Zawodów Branżowych „Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa”. Z kolei w ramach promocji parkieciarstwa i kształcenia w zawodzie „parkieciarz” zobaczyć mogliśmy zmagania uczniów szkół zawodowych podczas egzaminu na dyplom czeladnika. Towarzyszącą egzaminom ekspozycję firm dopełniły prezentacje, wykłady specjalistów i ekspertów, którzy zaprezentowali najświeższe trendy w designie, a także otwarte szkolenie dla rzeczoznawców.

Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 31. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, która odbędzie się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2023 r. W przyszłym roku, w tym samym terminie odbędą się Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad Windoor-tech.

05-07-2021

List otwarty Ministra Klimatu i Środowiska do polskiego przemysłu: Aktualizacja katalogu “Polish industry for nuclear energy

Szanowni Państwo,

Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w marcu br. Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040) zakłada wprowadzenie do polskiego miksu energetycznego energetyki  jądrowej poprzez wybudowanie 6-9 reaktorów lekkowodnych wielkoskalowych typu PWR (Pressurised water reactor) w perspektywie 20 najbliższych lat. W zależności od wybranej technologii – jednej dla całego programu – będzie to 6 do 9 reaktorów. Oprócz bezsprzecznych korzyści jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, tj. zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, jak np. rozwój nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Włączenie krajowego przemysłu – w optymalnym i możliwie dużym zakresie – jest jednym z celów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu.

Jednym z praktycznych narzędzi, w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego realizowanych przez moje ministerstwo, jest katalog „Polish industry for nuclear energy”. Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej; dotychczasowa edycja katalogu z 2019 roku przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 50 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji tego katalogu i w związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w prace przygotowujące zaktualizowaną wersję dokumentu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród polskich przedsiębiorstw w celu pozyskania najaktualniejszych informacji o profilu ich działalności w kontekście realizacji prac dla sektora jądrowego, który będzie umieszczony w najnowszej edycji dokumentu – „Polish industry for nuclear energy ‘2021”.

Wzorem poprzednich edycji katalogu (z 2016 oraz 2019) – po zakończeniu prac redakcyjnych – dokument będzie intensywnie promowany przez Rząd RP na forach międzynarodowych: na licznych targach i wystawach przemysłowych (nie tylko dedykowanych ściśle energetyce jądrowej), wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz wiodących podmiotów tego sektora na świecie. Stwierdzamy, że nasze dotychczasowe działania promocyjne, których elementem jest między innymi niniejszy katalog przyczyniły się w sposób faktyczny do zwiększenia rozpoznawalności polskiego przemysłu na światowych rynkach jądrowych.

W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie wkładów poszczególnych polskich przedsiębiorstw do niniejszego katalogu do dnia 13 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: andrzej.sidlo@klimat.gov.pl. Materiał winien być opracowany w sposób identyczny jak w poprzednich wersjach dokumentu (załączony katalog 2019) w wersji angielskojęzycznej. Pan Andrzej Sidło, Główny Specjalista Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ udzieli wszelkich wyjaśnień w razie konieczności.

W załączniku list otwarty Ministra Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie oraz katalog – edycja 2019.

Katalog 2019 Minister Klimatu I Środowiska Michał Kurtyka Do Polskiego Przemysłu

Katalog 2019

20-01-2021

Przemysł lakierniczy pod presją! Gwałtowny wzrost cen żywic epoksydowych i wydłużające się terminy dostaw pogarszają napiętą sytuację na rynku surowców.

Niemiecki przemysł lakierniczy boryka się z wysokimi cenami żywic epoksydowych. W przypadku branży, ceny na rynku światowym wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że oprócz czynnika pandemii, dodatkowo obciążają one wyniki biznesowe firm. Niepokojąco długie terminy dostaw pogarszają sytuację, szczególnie w przypadku producentów farb proszkowych.

Niemiecki przemysł lakierów, farb i farb drukarskich boryka się z gwałtownymi wzrostami cen poszczególnych surowców. Dla około 250 firm ceny na rynku światowym, zwłaszcza żywic epoksydowych i poliestrowych, wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że wywarły trwały wpływ na ich wyniki finansowe. Doskonale pokazuje to ankieta przeprowadzona wśród członków Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Farb i Atramentów Drukarskich (VdL). 

W szczególności odczuwalny jest wzrost ceny żywic epoksydowych – ważnego środka wiążącego dla wielu farb i lakierów – w ostatnim czasie ich ceny gwałtownie wzrosły. W ostatnich dwóch miesiącach wzrost kosztów wyniósł nawet 60%. Głównym powodem jest zwiększone zapotrzebowanie na żywice epoksydowe w Azji i Europie. Prowadzi to do tego, że towary pozostają w Chinach po wysokich cenach. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także incydent u producentów bisfenolu A w Azji i Europie znacznie ograniczają podaż. Ponadto, obecnie na świecie występuje niedobór kontenerów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów transportu z Azji do Europy, a także powstrzymuje eksporterów. 

Nawet wysokie ceny nie gwarantują bezpieczeństwa dostaw. Łańcuchy dostaw z Azji w niektórych przypadkach obecnie się załamują, dostępność żywic epoksydowych na rynku jest ograniczona, a w pojedynczych przypadkach dochodziło nawet do panicznych zakupów – donoszą w szczególności producenci powłok proszkowych. 

Jednocześnie, ważny rynek surowców poliestrowych nabiera tempa. Incydenty w Europie i Azji utrudniają dostęp. Tutaj również ceny w Chinach są znacznie powyżej poziomu europejskiego. Zwiększony popyt w Europie, spowodowany brakiem importu, prowadzi do wzrostu nawet o 45%. Z powodu niepewności rynkowej producenci farb informują, że zamiast zwykłych kwartalnych kwotowań, wprowadzili ceny miesięczne. 

Dobra koniunktura gospodarcza, zwłaszcza w Azji, generuje znacznie zwiększony popyt na surowce do farb i lakierów: ponownie rosną również ceny dwutlenku tytanu. Wysoki popyt na ważny biały pigment w Azji, a także koszty transportu, powodują wzrost cen. Sytuacja jest problematyczna w przypadku niektórych rozpuszczalników: z powodu awarii systemu i jednocześnie zwiększonego zapotrzebowania, ceny wzrosły nawet o 100% przy bardzo ograniczonej dostępności. Istnieją również problemy z dostawą izocyjanianów ze względu na zwiększony popyt na rynku motoryzacyjnym. 

Złożona kombinacja popytu, problemów z przepustowością i ograniczonych zasobów transportowych prowadzi do rosnącej niepewności na rynku. Ceny surowców mają kluczowe znaczenie dla branży farb i lakierów, ponieważ stanowią ponad połowę kosztów – ogromne obciążenie dla branży, która została mocno dotknięta przez pandemię koronawirusową.

Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich (VdL) Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich e. V. (VdL) reprezentuje ponad 200, głównie średniej wielkości producentów farb i farb drukarskich w Niemczech. Ponad 90 procent przemysłu jest zorganizowane w VdL. Branża osiągnęła sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro w 2016 roku i zatrudnia około 25 000 osób.

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl