Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Aktualności branżowe

22-08-2019

XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu “Edukacja Menedżerska Budowlanych” nt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”, Mikołajki, 22 listopada 2019 r.

      

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby  o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Merytoryczne cele działalności Stowarzyszenia to wyrównanie kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy w dniu 22 listopada br. w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach XX Jubileuszową Konferencję na temat:

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego.

Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

Organizatorzy chcą, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W trakcie konferencji zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS, CODESMA.

Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji. Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych mogą Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel. Zachęcamy do wzięcia udziału  w wydarzeniu oraz o poinformowanie o nim innych, potencjalnie zainteresowanych osób.

Program Konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.psmb.pl. Zapraszamy do udziału!

21-08-2019

Pismo PZPB i OIGD do Premiera M. Morawieckiego w sprawie efektów waloryzacji kontraktów na prace budowlane

Polski Związek Pracodawców Budownictwa wraz z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa w imieniu organizacji skupiających niemal wszystkich przedstawicieli rynku generalnego wykonawstwa w zakresie budowy dróg i kolei w Polsce, zwróciły się do Premiera Morawieckiego z prośbą o zwrócenie uwagi na poważną sytuację w branży budowlanej oraz osobiste zaangażowanie w redukcję istotnych zagrożeń dla sektora budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

Pełna treść pisma wraz ze wszystkimi załącznikami jest dostępna na stronie PZPB pod tym adresem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu.

11-06-2019

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego “Współczesne technologie przeciwkorozyjne” – 21–23 października 2019 r., Hotel WINDSOR, Jachranka.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne organizuje kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”. Konferencja odbędzie się w Hotelu Windsor w Jachrance. Coroczne konferencje PSK umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie nowych materiałów i technologii przeciwkorozyjnych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, zapoznanie się z wynikami badań prowadzonych w dziedzinie ochrony przed korozją a może, przede wszystkim, wymianę doświadczeń między inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami prac przeciwkorozyjnych i producentami materiałów.

Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE. Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych. Podczas konferencji prezentowane będzie praktyczne podejście do zagadnień korozji i ochrony przed korozją w następujących sesjach:

  • Powłoki ochronne i infrastruktura
  • Przygotowanie powierzchni pod powłoki
  • Energetyka i sieci przesyłowe
  • Korozja i ochrona żelbetu
  • Maszyny
  • Ciekawe przypadki i problemy inspektorów nadzoru
  • Ochrona elektrochemiczna
  • Przegląd wybranych konferencji międzynarodowych oraz rozporządzeń dotyczących korozji.

Co roku w konferencji bierze udział około 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji oraz osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie.

Wciąż możliwe jest przygotowanie posteru lub odpłatne zareklamowanie swojej firmy w formie prezentacji lub pokazu.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zainicjowało konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z dziedziny korozji i ochrony przed korozją, który jest organizowany od 2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu prac z 2017 i 2018 roku i przyznanie nagród odbędzie się podczas Konferencji w Jachrance.

Terminy i opłaty

Nadsyłanie tytułów i krótkich streszczeń referatów (w języku polskim i angielskim) do 30.06.2019 r.

Nadsyłanie pełnych tekstów referatów do 30.08.2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa z promocją cenową do 10.07.2019 r.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa do 15.09.2019 r.

Członkowie PSK

OPCJA 1. 1 550 zł netto (zgłoszenie do 10.07.2019 r.)

OPCJA 2. 1 800 zł netto (zgłoszenie od dnia 11.07.2019 r.)

Osoby nie będące członkami PSK

OPCJA 3. 1 900 zł netto (zgłoszenie do 10.07.2019 r.)

OPCJA 4. 2 300 zł netto (zgłoszenie od 11.07.2019 r.)

OPCJA 5. Osoby wygłaszające referat: rabat 100 zł netto

OPCJA 6. Dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 zł brutto

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i skorzystania z możliwości wysłuchania referatów, dyskusji, spotkania z naukowcami i praktykami. Więcej informacji, program, rejestracja: https://psk.org.pl/konferencje-psk2/psk-jachranka-2019

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest organizacją pozarządową, istniejącą od 1991 roku. Jego głównym celem jest stworzenie platformy porozumienia między wszystkimi osobami zainteresowanymi problemami korozji i antykorozji. PSK jest członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) oraz Światowej Organizacji Korozji (WCO).

Link do informacji i rejestracji: https://psk.org.pl/konferencje-psk2/psk-jachranka-2019

Link do strony hotelu: http://windsorhotel.pl/

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl