Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Aktualności branżowe

30-06-2020

35 lat firmy BLACHY PRUSZYŃSKI sp. z o.o.

35 lat firmy Blachy Pruszyński

Minęło już 35 lat odkąd firma Blachy Pruszyński rozpoczęła swoją działalność. Z niewielkiej firmy zajmującej się konwisarstwem powstało duże przedsiębiorstwo, które jest liderem na rynku metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych. Mimo wzlotów i upadków przedsiębiorstwo prężnie działa na polskiej arenie budowlanej. Na ten sukces składa się pracowita i godna zaufania kadra pracownicza, jak również  partnerzy biznesowi, z którymi współpraca układa się znakomicie.

„Dzisiaj Grupa Pruszyński zatrudnia prawie 1500 osób. Tworzy ją ponad 20 podmiotów działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Niemiec oraz Litwy. Udało się nam zaistnieć na wymagających rynkach Europy Zachodniej. Rozwijamy też sprzedaż do tak odległych regionów, jak np. Ameryka czy Afryka. Jak więc widać, stajemy się marką globalną. Jednak to co jest dla nas najważniejsze w komunikacji biznesowej to nasze pochodzenie. Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem i właśnie na naszej tożsamości opieramy swój rozwój” – mówi prezes spółki Krzysztof Pruszyński.

Poza działalnością gospodarczą firma angażuje się w sponsorowanie różnych dziedzin sportu m. in. siatkówki, boksu czy MMA. Z przyjemnością również wspiera charytatywnie ośrodki pomocy społecznej oraz placówki szkolne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 

19-06-2020

Nowa unijna polityka handlowa – konsultacje KE

Szanowni Państwo,

16 czerwca br. Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, który realizowany jest z dwóch kluczowych powodów:

  • Po pierwsze, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiego i trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności po pandemii Covid19, sprostania wyzwaniom, przed którymi stanie UE oraz pomocy w promowaniu naszych wartości i standardów.
  • Po drugie, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może pomóc w budowaniu silniejszej UE w oparciu o model „otwartej autonomii strategicznej” – czerpiąc korzyści z otwartości dla naszych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów, chroniąc ich jednocześnie przed nieuczciwymi praktykami i zwiększając ich odporność, aby byli lepiej przystosowani do przyszłych wyzwań.

Istotną częścią tego procesu będą konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

  • Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem;
  • Reformę Światowej Organizacji Handlu;
  • Tworzenie możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm;
  • Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa;
  • Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi;
  • Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE.

Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Dostosowanie unijnej polityki handlowej pozwoli skuteczniej służyć europejskim interesom. Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Intencją jest, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach. W tym samym czasie polityka handlowa musi przewidywać bardziej realistyczne podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami zachowując swobodny i uczciwy handel, oparty na zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej.

Zachęcamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w dokumencie „A renewed trade policy for a stronger Europe – Consultation Note (informacja w jęz. angielskim). Państwa odpowiedzi pomogą Komisji Europejskiej w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa.

Pisemne komentarze należy nadsyłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej do dnia 15 września 2020 r. na adres: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu lub do Ministerstwa Rozwoju do 30 lipca 2020 r.  na adres: joanna.hawryluk@mr.gov.pl lub przemyslaw.buczkowski@mr.gov.pl.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który będzie opublikowany pod koniec bieżącego roku. Ostateczny przegląd będzie wynikiem przejrzystego i włączającego procesu, w tym internetowych konsultacji publicznych, dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi oraz dialogu z zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

11-05-2020

Bezpłatny egzemplarz czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” do pobrania!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie redakcja czasopisma “STAL Metale & Nowe Technologie” aktywnie przyłączyła się do akcji #zostanwdomu udostępniając wydanie 3-4/2020  czasopisma za darmo, aby każdy zostając w domu nadal miał dostęp do aktualnej wiedzy i wydarzeń z branży. Wszystkim Czytelnikom, życzymy dużo zdrowia!

Czasopismo jest dostępne pod tym adresem.

22-08-2019

XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu “Edukacja Menedżerska Budowlanych” nt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”, Mikołajki, 22 listopada 2019 r.

      

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa to organizacja zrzeszająca osoby  o wysokich zweryfikowanych kwalifikacjach zawodowych. Merytoryczne cele działalności Stowarzyszenia to wyrównanie kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Jak co roku, odpowiadając na zapotrzebowanie członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, działając wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizujemy w dniu 22 listopada br. w Mazurskim Centrum Kongresowym  w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach XX Jubileuszową Konferencję na temat:

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego.

Przedsiębiorstwo budowlane – inwestor – samorząd”.

Znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie, eliminuje wiele niejasności w istniejących zapisach prawa, stając się istotnym instrumentem finansowania inwestycji dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej.

Organizatorzy chcą, aby konferencja stała się forum dyskusyjnym o współpracy partnerów realizujących zadania w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W trakcie konferencji zaprezentujemy projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS, CODESMA.

Uczestnikami tego spotkania będą nie tylko przedsiębiorcy budowlani, inwestorzy, ale również przedstawiciele Rządu, władz samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, prezesi znaczących na rynku polskim firm budowlanych, samorządowcy z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji. Poza dawką ważnych, inspirujących informacji merytorycznych mogą Państwo skorzystać z bogatego programu atrakcji oferowanych przez Hotel. Zachęcamy do wzięcia udziału  w wydarzeniu oraz o poinformowanie o nim innych, potencjalnie zainteresowanych osób.

Program Konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.psmb.pl. Zapraszamy do udziału!

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl