Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Aktualności branżowe

20-01-2021

Przemysł lakierniczy pod presją! Gwałtowny wzrost cen żywic epoksydowych i wydłużające się terminy dostaw pogarszają napiętą sytuację na rynku surowców.

Niemiecki przemysł lakierniczy boryka się z wysokimi cenami żywic epoksydowych. W przypadku branży, ceny na rynku światowym wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że oprócz czynnika pandemii, dodatkowo obciążają one wyniki biznesowe firm. Niepokojąco długie terminy dostaw pogarszają sytuację, szczególnie w przypadku producentów farb proszkowych.

Niemiecki przemysł lakierów, farb i farb drukarskich boryka się z gwałtownymi wzrostami cen poszczególnych surowców. Dla około 250 firm ceny na rynku światowym, zwłaszcza żywic epoksydowych i poliestrowych, wzrosły w ostatnich tygodniach tak bardzo, że wywarły trwały wpływ na ich wyniki finansowe. Doskonale pokazuje to ankieta przeprowadzona wśród członków Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Farb i Atramentów Drukarskich (VdL). 

W szczególności odczuwalny jest wzrost ceny żywic epoksydowych – ważnego środka wiążącego dla wielu farb i lakierów – w ostatnim czasie ich ceny gwałtownie wzrosły. W ostatnich dwóch miesiącach wzrost kosztów wyniósł nawet 60%. Głównym powodem jest zwiększone zapotrzebowanie na żywice epoksydowe w Azji i Europie. Prowadzi to do tego, że towary pozostają w Chinach po wysokich cenach. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także incydent u producentów bisfenolu A w Azji i Europie znacznie ograniczają podaż. Ponadto, obecnie na świecie występuje niedobór kontenerów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu kosztów transportu z Azji do Europy, a także powstrzymuje eksporterów. 

Nawet wysokie ceny nie gwarantują bezpieczeństwa dostaw. Łańcuchy dostaw z Azji w niektórych przypadkach obecnie się załamują, dostępność żywic epoksydowych na rynku jest ograniczona, a w pojedynczych przypadkach dochodziło nawet do panicznych zakupów – donoszą w szczególności producenci powłok proszkowych. 

Jednocześnie, ważny rynek surowców poliestrowych nabiera tempa. Incydenty w Europie i Azji utrudniają dostęp. Tutaj również ceny w Chinach są znacznie powyżej poziomu europejskiego. Zwiększony popyt w Europie, spowodowany brakiem importu, prowadzi do wzrostu nawet o 45%. Z powodu niepewności rynkowej producenci farb informują, że zamiast zwykłych kwartalnych kwotowań, wprowadzili ceny miesięczne. 

Dobra koniunktura gospodarcza, zwłaszcza w Azji, generuje znacznie zwiększony popyt na surowce do farb i lakierów: ponownie rosną również ceny dwutlenku tytanu. Wysoki popyt na ważny biały pigment w Azji, a także koszty transportu, powodują wzrost cen. Sytuacja jest problematyczna w przypadku niektórych rozpuszczalników: z powodu awarii systemu i jednocześnie zwiększonego zapotrzebowania, ceny wzrosły nawet o 100% przy bardzo ograniczonej dostępności. Istnieją również problemy z dostawą izocyjanianów ze względu na zwiększony popyt na rynku motoryzacyjnym. 

Złożona kombinacja popytu, problemów z przepustowością i ograniczonych zasobów transportowych prowadzi do rosnącej niepewności na rynku. Ceny surowców mają kluczowe znaczenie dla branży farb i lakierów, ponieważ stanowią ponad połowę kosztów – ogromne obciążenie dla branży, która została mocno dotknięta przez pandemię koronawirusową.

Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich (VdL) Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Farb i Farb Drukarskich e. V. (VdL) reprezentuje ponad 200, głównie średniej wielkości producentów farb i farb drukarskich w Niemczech. Ponad 90 procent przemysłu jest zorganizowane w VdL. Branża osiągnęła sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro w 2016 roku i zatrudnia około 25 000 osób.

11-01-2021

Dane dotyczące eksportu 11-tu wybranych branż

W imieniu Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prezentujemy w załączeniu do  zestawienie wyników eksportu dla 11 wybranych branż gospodarki, za okres 2010-2019 i po 10 miesiącach 2020 r.

Zakres towarowy dla  ww. 11 branż został przyjęty zgodnie z zakresem dla tzw. polskich branż priorytetowych w ekspansji na rynki zagraniczne (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie danych GUS.

Eksport 11 Wybranych Branż (2010 2019 Oraz Po 10 M. 2020)

28-10-2020

Targi potrzebują wsparcia, by przetrwać

O umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, a także o rekompensaty w wysokości połowy ubiegłorocznego przychodu dla firm – zwracają się do premiera Mateusza Morawieckiego przedsiębiorcy zrzeszeni w Komitecie Obrony Branży Targowej. Do tej spontanicznej, oddolnej inicjatywy, swój akces zgłosili m.in. przedsiębiorcy „okołotargowi”, którzy od początku pandemii skazani są na faktyczny niebyt. Z powodu odwołania imprez targowych, od ponad pół roku cierpią na brak zleceń, nie wypracowują żadnych dochodów, stojąc dziś na krawędzi upadku. W środę o 11:00 wyruszają w okolicy Urzędu Rady Ministrów na Spacer dla Branży Targowej, by dostarczyć premierowi petycję ze swoimi żądaniami.

Związani przez cały czas swojej zawodowej działalności z branżą targową przedsiębiorcy znajdują się dziś w bardzo trudnej sytuacji.

– Od ponad pół roku, a więc od kiedy trwa pandemia Covid 19, branża targowa praktycznie nie istnieje, a patrząc na nią dziś, już w najbliższej przyszłości czeka ją tragiczny koniec – ostrzegają w skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego Piśmie i przypominają, że ich branża do niedawna traktowana była jako swoiste „oczko w głowie” rządzących, będąc jednym z głównych filarów, także eksportowych, polskiej gospodarki. Sytuacja zmieniła się w marcu. Wtedy to z dnia na dzień organizatorzy branżowych targów musieli je odwołać, przez co pracujące dla nich firmy pozbawione zostały zleceń, a wiec faktycznej możliwości działania i zarabiania. Pomoc z tarcz okazała się zbyt mała, czerwcowe odblokowanie targów – pozorne i właściwie pozbawione znaczenia. Władza pominęła właściwie olbrzymią cześć branży, wykreślając firmy „okołotargowe” z ujętego w tzw. Tarczy Turystycznej wsparcia we wrześniu.

– Targi to flagowy element polskiej gospodarki. Związanych z nim są dziesiątki tysięcy polskich firm i pracowników, którzy – np. jako podwykonawcy – reprezentują takie sektory jak drzewny, meblowy, metaloplastyczny czy informatyczny. Dziś polski przemysł targowy pozostawiony jest sam sobie – piszą w petycji jej sygnatariusze.

Przedsiębiorcy związanego z targami sektora są więc dziś zdeterminowani, by walczyć o przetrwanie. Inaczej ich firmom grozi likwidacja, a całej branży targowej w Polsce – koniec. Zwracają się więc do premiera Mateusza Morawieckiego o:

  • Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.
  • Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że wszystkie firmy targowe ucierpiały wskutek przesunięcia lub odwołania imprez targowych i każda z nich posiada jednak zobowiązania, związane z podpisanymi wcześniej umowami. Wynajęte hale, zaprojektowane i wyprodukowane stoiska to wartości, których nie mogą teraz odzyskać w postaci wystawionych faktur końcowych. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Komitecie przyznają, że ponieśli koszty i nie mogą teraz spodziewać się ich rekompensaty.

– Bez wsparcia, jakiekolwiek projekty dotyczące odrodzenia tego segmentu w gospodarce, stanowić będą zwykłe bajki. Aby cała branża mogła przetrwać, należy w końcu spojrzeć się na nią w sposób odpowiedzialny, oczywiście, jeśli zamiarem rządzących jest to, aby w podobny do jeszcze zeszłorocznego sposób istniała ona i rozwijała się w Polsce – uważają przedsiębiorcy. W przeciwnym razie – ich zdaniem –  wiele z funkcjonujących tu imprez, które wyrobiły sobie markę międzynarodową, zniknie z targowej mapy Polski i przeniesie się do innych części Europy, w czym z pewnością pomoże wsparcie, jakie rządy innych krajów udzielają tamtejszym firmom około targowym. – Słyszymy od przedstawicieli władzy o bliżej niesprecyzowanych formach wsparcia „niefinansowego” bądź o dość enigmatycznych „rozmowach na temat przebranżowienia” – piszą do premiera sygnatariusze petycji, którzy w środę, podczas Spaceru dla Branży Targowej, składają ją w Urzędzie Rady Ministrów.

Wskazują, że zrekompensowanie przestoju firm przez okres kolejnych 12 miesięcy pozwoli im przetrwać oraz wprowadzić programy częściowego przebranżowienia. Jest to jedyny realny sposób na uratowanie mającej ponad 100 lat polskiej branży targowej, która od pierwszego roku transformacji służy polskim firmom jako wystawcom na targach w kraju i za granicą. Podkreślają, że cały przemysł targowy, cała branża, oprócz zaspokajania potrzeb poszczególnych właścicieli firm i pracowników, służy polskiemu przemysłowi i eksportowi. Niebezpieczeństwo upadku tej branży miałoby daleko idące skutki gospodarcze, traktowane całościowo jako wspomożenie eksportu i promocji polskiej na świecie. Branża targowa jest na tyle znacząca i strategiczna dla gospodarki, a jednocześnie mała w porównaniu do innych branż, że problemy związane z Covid-19 bardzo łatwo mogą ją bezpowrotnie zniszczyć – zauważają sygnatariusze petycji, zrzeszeni w Komitecie Obrony Branży Targowej.

14-09-2020

Przemysłowa Wiosna – 22-24.09.2020 r.

Bogato zapowiada się „Przemysłowa Jesień” w Targach Kielce. Nie zabraknie czołowych wydarzeń, które corocznie skupiają rynkowych gigantów. Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się Salon Technologii Obróbki Metali oraz Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, wraz z licznymi wydarzeniami towarzyszącymi.

Poświęcony narzędziom i maszynom CNC do obróbki metalu Salon Technologii Obróbki Metali, corocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród wystawców z kraju i z zagranicy. Podobnie jest w przypadku Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL i wydarzeń mu towarzyszących, które od lat skupiają w kieleckim ośrodku wystawienniczym firmy m.in. Austrii,  Belgii, Estonii, Francji, Litwy, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Uzbekistanu, Niemiec, Czech, Włoch, Ukrainy, Węgier, Białorusi, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Rosji, Turcji, Indii, Chin czy Japonii:

Tego typu wydarzenia dają podmiotom gospodarczym możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wystawcy mają szansę dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów, z kolei zwiedzający zapoznać się z nowymi produktami i technologiami – podkreśla dyrektor zarządzający Raven Media – Paweł Kruk.

Podczas XIII edycji Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL pojawią się liczni producenci obrabiarek oferujący najwyższej klasy maszyny i urządzenia. W tym samym czasie odbędą się wystawy związane z: obróbką blach i cięcia STOM-BLECH&CUTTING, technologią laserową STOM-LASER, robotyzacją i robotami przemysłowymi STOM-ROBOTICS, technologiami komponentów łącznych i mocujących STOM-FIX, SPAWALNICTWEM, technologiami antykorozyjnymi EXPO-SURFACE, technologiami pomiarowymi CONTROL-STOM oraz addytywnymi technologami i innowacyjnymi prototypami – WIRTOPROCESY. W cyklu jesiennych imprez przemysłowych odbędą się także targi pneumatyki, hydrauliki, sterowań i napędów  FLUID POWER, DNI DRUKU 3D oraz Targi Elektroniki i Automatyki TEiA.

Salon Technologii Obróbki Metali w Targach Kielce odbędzie się od 22 do 24 września.

Przemysłowa jesień będzie trwała w najlepsze także od 14 do 16 października. W tym terminie odbędą się jedne z najważniejszych wydarzeń tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej – targi METAL 2020. Wydarzenie to, które zyskało miano pomostu między wschodem a zachodem jest kolejną okazją  promocji innowacyjnych technologii dla odlewnictwa i możliwości rozmowy z najlepszymi specjalistami. Podczas XXIII Międzynarodowych Targów METAL 2020 odbędą się także II Targi Obróbki Cieplnej Metali HEAT TREATMENT, związane z obróbką cieplną i urządzeń grzejnych, XVI Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET, podczas których prezentowane będą  nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle metali nieżelaznych, a także surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych oraz targi RECYKLING, obejmujące recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, ołowiu, metali lekkich, metali szlachetnych, krytycznych i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach, ściekach i innych.

Udział w targach z cyklu „przemysłowej jesieni” jest jednym z najlepszych sposobów dla pracowników firm do stworzenia sieci kontaktów w swojej branży, podzielenia się doświadczeniem i wiedzą.  Targi branżowe są bardzo ważnym narzędziem rozwoju zarówno dla firm, jak i dla całej gospodarki. Według Pawła Kruka tego typu targi są również doskonałym sposobem na dalszy rozwój swojej marki i budowanie jej świadomości wśród klientów bez względu na to, czy reprezentujemy ją jako uczestnik czy wystawca.

Targi Kielce – bezpieczną platformą spotkań biznesowych

Dotychczas w wystawienniczych obiektach Targów Kielce dostępne były pojemniki z płynem dezynfekującym, a każda osoba, która chciała wejść do obiektu musiała przejść obowiązkowy pomiar temperatury. Wzmożono również czynności polegające na regularnej dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury, tj.: klamki, poręcze, balustrady, blaty, stoliki. Podczas jesiennych wydarzeń dodatkowo powstaną punkty sprzedaży maseczek, rękawiczek i płynów antywirusowych przed wejściami do terminali. Na targowych terenach pojawią się także bramki dekontaminacyjne, tablice informacyjne, oznaczenie kierunku ruchu, strategicznych punktów takich jak punkty obsługi medycznej czy właśnie punktów zakupu środków ochrony indywidualnej.  Każdy przebywający na terenie targów będzie miał obowiązek taką ankietę wypełnić.  Wystawcy otrzymają druki drogą mailową do wypełnienia i dostarczenia w dniu przyjazdu na targi. Firma będzie musiała wskazać osobę z obsługi stoiska, która ma zebrać i dostarczyć oświadczenia od wszystkich.  Zwiedzający również otrzymają ankietę mailem do wypełnienia podczas logowania się do rejestracji on-line.

Udział w imprezach wystawienniczych może okazać się dla firm impulsem do rozwoju, zwolnionego przez światową pandemię. Wsparcie biznesu w tym trudnym okresie skutecznym narzędziem marketingowym jakim są targi wydaje się być doskonałym pomysłem, zwłaszcza w przypadku tak silnej marki targów jaką w światowym przemyśle wypracowały wystawy spod znaku STOM.

Warto zaplanować swój udział w jesiennych przemysłowych targach z cyklu STOM, które odbędą od 22 do 24 września oraz targach z cyklu METAL od 14 do 16 października. Przemysłowa jesień serdecznie zaprasza do Targów Kielce!

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl