Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Nagroda

W 2024 roku po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda imienia Karola Heridricha.

Karol Heidrich od początku istnienia Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, czyli od roku 1996, pełnił funkcję jej Prezesa, natomiast od 2014 r. był Dyrektorem Generalnym Izby. W 2002 r. podczas uroczystości „Dnia Budowlanych” organizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani“ Karol Heidrich został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Wcześniej, pracując w spółce Mostostal Warszawa, z którą był związany do roku 2000 r. i pełniąc kolejne stanowiska: stażysty, kierownika budowy, kierownika oddziału, naczelnego inżyniera, dyrektora naczelnego oraz Prezesa Zarządu, znacząco przyczynił się do rozwoju branży konstrukcji stalowych w Polsce. 

Celem przyznawania nagrody imienia Karola Heidricha jest wyróżnienie osobowości naszej branży – wybitnych postaci – ludzi, którzy poświęcili swoje zawodowe życie konstrukcjom stalowym.  To również sposób na podziękowanie aktywistom i specjalistom za wyróżniający wkład w rozwój, prace i działalność Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Nagroda imienia Karola Heidricha będzie ogłaszana i przyznawana podczas uroczystej, wieczornej Gali, będącej częścią październikowego Kongresu PIKS.

Nagrodzona osoba otrzymuje Statuetkę wraz z Dyplomem. Laureat otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych, która jest przekazywana na cele charytatywne. Zwycięzca Konkursu wskazuje Fundację lub Organizację Pożytku Publicznego, na konto której PIKS dokonuje wpłaty.

Laureata wybiera Kapituła Nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu z członków Kapituły oraz wszystkim członkom Izby. Zgłoszenie winno zawierać pisemne uzasadnienie do Nagrody przesłane na adres biura Izby, lub maila piks@piks.com.pl.

Poniżej znajduje się pełny regulamin Nagrody:

Regulamin Nagrody Im. K. Heidricha