Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Pismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych do Ministra Andrzeja Adamczyka i odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury

W 2019 r. informowaliśmy o spotkaniu władz Izby z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, do którego doszło podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA. Spotkanie to było okazją do rozmów o stanie polskiego budownictwa i branży konstrukcji stalowych.

Minister Andrzej Adamczyk odebrał wtedy z rąk Karola Heidricha pismo w którym władze Izby, w tym Prezes PIKS Zbigniew Barłóg, wyraziły zaniepokojenie aktualnym trendem, który stopniowo eliminuje udział konstrukcji stalowych jako nośnej części mostów i wiaduktów. Będąc organizacją branżową, zrzeszającą ponad 140 firm działających na rynku konstrukcji stalowych, Izba wyraziła także zaniepokojenie treścią “Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” w którym autorzy wyraźnie faworyzują rozwiązania betonowe. Jedynie zaproponowane przez nich rozwiązanie stalowe jest oparte o gotowy kształtownik walcowany, produkowany przez monopolistę rynkowego.

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

Pismo PIKS do Pana Ministra A. Adamczyka

Zamieszczamy również odpowiedź, jaką Polska Izba Konstrukcji Stalowych otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury:

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury

O kolejnych krokach jakie nasza organizacja podejmie w tej sprawie będziemy informować na pośrednictwem strony www.piks.com.pl.