Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

European Steel Design Awards 2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. tegorocznej edycji Konkursu European Design Awards organizowanego przez ECCS.

Stal jest ceniona przede wszystkim za swój wysoki potencjał pod względem wytrzymałości, trwałości, elastyczności projektowania, zdolności adaptacyjnych, nadające się do recyklingu i wielokrotnego użytku.

Dzisiejsze konstrukcje stalowe pozwalają na najlepszą adaptację do współczesnych potrzeb. Stal też jest idealnym materiał do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, pozostawiając niezbędną przestrzeń dla kreatywności i estetyki. Nagrody European Steel Design Awards są przyznawane przez Europejską Konwencję Konstrukcji Stalowych (ECCS) co dwa lata, a ich celem jest zachęcanie do kreatywnego i niepowtarzalnego wykorzystania stali w architekturze. Nagrody dedykowane są m.in. architektom, inżynierom i generalnym wykonawcom, a także przedsiębiorstwom dostarczającym stal oraz konstrukcje stalowe.

Poniżej przedstawiamy informację w języku angielskim dotyczącą tegorocznych nominacji:

Press Release European Steel Design Awards June 2021

Wyjątkowo w tym roku ceremonie European Steel Design Awards 2021 odbędą się lokalnie organizowane przez każdego z krajowych reprezentantów Członków ECCS. Zwycięskie projekty zostaną opublikowane na stronie internetowej ECCS: www.steelconstruct.com.  Czasopismo budowlane Steel Construction opublikuje również specjalny numer na temat ESDA 2021.