Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Zapraszamy na Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE – 21-22.09.2023 r., Poznań

Kongres Odbudowy Ukrainy odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Jadwigi Emilewicz.

Partnerami Merytorycznymi i Instytucjonalnymi wydarzenia są zarówno polskie, jak i ukraińskie jednostki rządowe i samorządowe, będące udziałowcami procesu odbudowy Ukrainy.

Kongres Common Future będzie doskonałą przestrzenią do zaprezentowania potencjału polskich firm budowlanych i nawiązania nowych relacji z przedstawicielami polskiego i zagranicznego małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a szczególnie z ukraińskimi partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi.

Wydarzenie odbędzie się w formule konferencyjno-targowej.

Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future, to wstęp do dialogu na temat potrzeb polskich firm w kontekście ich obecności na ukraińskim rynku w procesie powojennej odbudowy, ale także możliwości przedsiębiorstw już działających na obszarze Ukrainy. Dwudniowe spotkania w Poznaniu służyć mają jak najlepszemu przygotowaniu podłoża prawno-gospodarczego do współpracy polskich i zagranicznych podmiotów z partnerami ukraińskimi przy odbudowie infrastruktury Ukrainy.

W trakcie wydarzenia, w którym przewidziano udział około 1000 uczestników (będą to między innymi przedstawiciele biznesu, samorządów, izb gospodarczych, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych oraz mediów) odbędzie się 40 debat z udziałem niemal 100 prelegentów.

Więcej informacji na temat Kongresu COMMON FUTURE pod tym adresem.