Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – szkolenie PIKS, 18.06.2024 r., Warszawa

Szkolenie odbyło się 18 czerwca 2024 r. w warszawskim wieżowcu Warsaw Spire i adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli: inwestorów, biur konstrukcyjnych, biur architektonicznych, generalnych wykonawców, producentów konstrukcji stalowych.

Poniżej pełny program szkolenia:

8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia

9:00 – 12:30 – SESJA 1: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – podstawowe zagadnienia

1.1: Rodzaje pożarów

1.2: Rodzaje biernych materiałów ogniochronnych stali

1.3: Zrozumienie działania reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych w czasie pożaru

1.4: Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych

1.5: Przepisy i regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych

12:30 – 13:30 – Lunch

13:30 – 17:00 – SESJA 2: Projektowanie i dobór reaktywnych materiałów ochrony przeciwpożarowej stali

2.1: Testy ogniowe, dokumenty oceny technicznej i certyfikacja produktu ogniochronnego

2.2: Farby ogniochronne jako produkt budowlany ochrony stali

2.3: Trwałości reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych

2.4: Dobór materiałów ogniochronnych zgodnych z wymaganiami i specyfikacją projektu technicznego

2.5: Estetyka powłok ogniochronnych konstrukcji stalowych

2.6: Dobra praktyka wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych

2.7: Protokół odbiorowy zabezpieczeń ogniochronnych – zapis procesu wbudowania materiału ogniochronnego

17:00 – Zakończenie szkolenia

Szkolenie prowadzili:

  • Aneta Kletkiewicz (WAKLET sp. z o.o., ekspert PFP)
  • Agnieszka Królikowska (ekspert PIKS)
  • Paweł Sulik (Instytut Techniki Budowlanej)

Dziękujemy wszystkim uczestników za zainteresowanie ofertą szkoleniową PIKS. Dziękujemy także prelegentom za czas poświęcony na przygotowanie materiałów i wygłoszenie prezentacji.