Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XXVII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

22 czerwca 2022 r. w Toruniu odbyło się XXVII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. W trakcie obrad odbyły się wybory Władz Izby. Poruszone zostały także istotne dla Członków Izby tematy. W dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie odbyło się spotkanie integracyjne połączone ze zwiedzaniem Torunia.

Walne Zgromadzenie zostało zorganizowane w Hotelu Copernicus – nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym kilka kroków od malowniczej starówki Torunia i bulwarów nadwiślańskich. 21 czerwca odbyło się spotkanie integracyjne, które rozpoczęło się ok. godz. 16:00 zwiedzaniem Torunia z przewodnikiem. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o mieście. Wieczorem odbył się grill integracyjny.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się 22 czerwca. Istotnym punktem spotkania było podsumowanie działalności Izby w minionym roku, którego dokonała Dyrektor Generalna PIKS Jolanta Podobas, a także ustalenie kierunków działań Izby na najbliższe miesiące. Tegoroczne Walne Zgromadzenie było również okazją do przeprowadzania wyborów Władz Izby.

W trakcie głosowania na kolejną kadencję Prezesa Izby wybrany został:

 • Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp.  k.).

Wiceprezesami Izby zostali:

 • Zbigniew Ładziński – Ładziński Zakłady Metalowe

 • Zbigniew Miodowski – ZinkPower Szczecin sp. z o.o.

 • Krzysztof Rusiecki – MOSTOSTAL KIELCE S.A.

Następnie przeprowadzono wyboru Członków Rady Izby:

 • Wioleta Barcewicz – Politechnika Warszawska
 • Bogdan Bawiec – ŚFUP sp. z o.o.
 • Tomasz Hapunowicz – MOSTOSTAL SIEDLCE sp. z o.o. sp.k.
 • Zenon Jędrocha – STALPROFIL S.A.
 • Jitka KochtovaConstrusoft sp. z o.o.
 • Jerzy Kosior – JOTUN sp. z o.o.
 • Jacek Lech – MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.
 • Marcin Misztal – EKO-INŻ. Misztal sp. j.
 • Jan Orlicki – ASMET sp. z o.o.
 • Adam Pietras – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Spawalnictwa
 • Józef Popławski – MOSTOSTAL POMORZE S.A.
 • Tadeusz Rybak – MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.
 • Stanisław Słysz – STACO POLSKA sp. z o.o.

Ostatnim punktem głosowanie były wyboru Członków Sądu Koleżeńskiego:

 • Paweł Kawecki – Biuro Inżynierskie MOSTOSTAL Kawecki sp.j.
 • Daniel Makowski – NOVA KOR sp. z o.o.
 • Artur Wojtaszek – FAST S.A.

W trakcie Walnego Zgromadzenia wykład pt. “Bieżąca sytuacja na rynkach finansowych i prognozy cen stali” przeprowadził Łukasz Lasota (praktyk z wieloletnim doświadczeniem w transakcjach zabezpieczających ryzyko surowcowe oraz walutowe, mający na koncie współpracę z mBankiem i firmami z sektora MŚP w zakresie pomocy przedsiębiorcom w zarządzaniu ryzykiem finansowym). Podczas wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • bieżącej sytuacji rynkowej na rynku stali,
 • indeksacja do cen rynkowych,
 • możliwościach zabezpieczenia cen produktów stalowych w oparciu o rynek finansowy,
 • sposobach podejścia do zabezpieczenia ryzyka finansowego,
 • praktycznym przykładzie z jakimi borykają się firmy przy długoterminowych zamówieniach,
 • aktualnych prognozach rynkach finansowych i tym co czeka nas na surowcach w najbliższych miesiącach.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia działalność w strukturach międzynarodowych ECCS została podsumowana przez dr Wioletę Barcewicz (prof. Politechniki Warszawskiej). W trakcie prezentacji poruszony został również temat zbliżającej się Konferencji Technicznej.

Na koniec spotkania Pani Agnieszka Ostrowska (Construsoft sp. z o.o.) poinformowała uczestników, że tegoroczną edycję Konkursu BIM Awards wygrał projekt realizowany przez firmy BUDIMEX S.A., Mostostal Kraków S.A. i MTA Engineering sp. z o.o. – Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kilka słów o projekcie konstrukcji Dworca Metropolitarnego, wchodzącego w skład ZCK przedstawił Krzysztof Ostrowski (Prezes Zarządu MTA Engineering sp. z o.o.).

Walne Zgromadzenie zwieńczyła wymiana upominków, ufundowanych przez Firmy Członkowskie. Wśród prezentów znalazł się również voucher na darmowy udział w tegorocznej edycji Konferencji Technicznej, ufundowany przez PIKS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za obecność!

Gratulujemy Prezesowi Zbigniewowi Barłogowi objęcia kolejnej kadencji na tym stanowisku. Gratulujemy również wszystkim, którzy zostali wybrali do pełnienia funkcji w Organach Izby!

Dziękujemy także osobom, które do tej pory przez wiele lat działały w ramach Rady Izby na rzecz rozwoju polskiego przemysłu i budownictwa stalowego!