Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XXVI Zwyczajnie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

23 czerwca 2021 roku w Hotelu Windsor w Zegrzu odbyło się XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. W trakcie obrad zatwierdzono sprawozdanie z działalności Izby w 2020 r., a także wybrano nowych Członków Rady PIKS. Dzień wcześniej, 22 czerwca miało miejsce spotkanie integracyjne przy grillu.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczął Prezes Izby Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp. k.). Jednym z pierwszych punktów spotkania było uroczyste pożegnanie wieloletniego Dyrektora Generalnego PIKS Karola Heidricha, który w tym roku przeszedł na emeryturę. List z podziękowaniami odczytał najpierw Zbigniew Barłóg. Następnie kilka słów na temat jego bogatej kariery zawodowej, trwającej niespełna 60 lat, opowiedział Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), wieloletni współpracownik i przyjaciel Karola Heidricha. Współpracę z Dyrektorem wspominali również reprezentanci innych Firm Członkowskich PIKS, m.in. Andrzej Sajnaga (Prezes Zarządu ASMET sp. z o.o. sp.k.), Stanisław Słysz (STACO POLSKA sp. z o.o.), Zbigniew Ładziński (Ładziński Zakłady Metalowe), Dariusz Muślewski i Violetta Pastwa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) oraz Joanna Marcjan (Targi Kielce S.A.)

Więcej o sylwetce Karola Heidricha piszemy na stronie www.piks.com.pl.

Życzenia oraz gratulacje przyjęły w imieniu Karola Heidricha: żona (Elżbieta Heidrich) oraz córka (Agnieszka Heidrich). Przekazały one również wszystkim obecnym podziękowania i pozdrowienia.

Następnie powołano członków prezydium Walnego Zgromadzenia, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz protokolanta. Odbyły się również wybory Członków Komisji: mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.

Podsumowanie minionego, pandemicznego roku przedstawiła Jolanta Podobas (Zastępca Dyrektora Generalnego). Trzeba podkreślić, że 2020 r. nie była dla Izby łatwy, ponieważ przez globalny lockdown odwołane musiały zostać wydarzenia PIKS takie jak Konferencja Techniczna (zorganizowana zamiast tego w formie zdalnej) oraz Kongres. Ważna rola integracyjna Izby ograniczyła się w zeszłym roku do spotkań online. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności w 2020 r.

W dalszej części spotkania dr inż. Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska) przedstawiła najważniejsze informacje związane z przystąpieniem Izby do ECCS – międzynarodowej organizacji promującej budownictwo stalowe. Prezentację uzupełnił Marcin Misztal (EKO-INŻ sp. j.).

Następnie odbyły się wybory, w trakcie których Zgromadzenie zatwierdziło kandydatury nowych Członków Rady PIKS, którymi zostali:

  • Zbigniew Ładziński (Ładziński Zakłady Metalowe) – Wiceprezes Izby,
  • Zenon Jędrocha (STALPROFIL S.A.) – Członek Rady Izby,
  • Jacek Lech (MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.) – Członek Rady Izby.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło również kandydatury nowych Członków Sądu Koleżeńskiego:

  • Daniel Makowski (NOVA-KOR s.c.),
  • Artur Wojtaszek (FAST S.A.).

 

Pod koniec obrad poruszona została kwestia nadchodzących wydarzeń PIKS – Konferencji Technicznej (7-8.09.2021 r., Hotel 500, Zegrze) oraz Kongresu (12.10.2021 r., Holiday Inn, Józefów k. Warszawy). Następnie Prezes Zbigniew Barłóg z pomocą Agnieszki Ostrowskiej (Construsoft sp. z o.o.) zaprosił wszystkich uczestników do mniej oficjalnej części spotkania, polegającej na przekazaniu upominków ufundowanych przez Firmy Członkowskie wylosowanym uczestnikom Zgromadzenia.

Panu Dyrektorowi Karolowi Heidrichowi dziękujemy za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz budownictwa stalowego oraz rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce. Życzymy dużo zdrowia i spełnienia w życiu prywatnym.

Panu Prezesowi Zbigniewowi Barłogowi oraz Członkom Prezydium dziękujemy za prowadzenie obrad. Dziękujemy również Pani Wiolecie Barcewicz oraz Panu Marcinowi Misztalowi za zreferowanie istotnych dla Firm Członkowskich tematów.

Dziękujemy wszystkim za obecność na Walnym Zgromadzeniu!