Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XXV-te Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

23 czerwca 2020 r. odbyło się XXV-te Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. W związku z trwającą pandemią choroby COVID-19 spotkanie miało charakter telekonferencyjny.

W trosce o zdrowie przedstawicieli firm członkowskich PIKS, a także ich rodzin i współpracowników, Rada Izby podjęła trudną decyzję o organizacji tegorocznego Walnego Zgromadzenia w charakterze spotkania zdalnego.

Walne Zgromadzenie otworzył Zbigniew Barłóg – Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. W trakcie spotkania poruszono temat sprawozdania finansowego PIKS za rok 2019 (Walne Zgromadzenie po omówieniu sprawozdania przez Jolantę Podobas – Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Administracji jednogłośnie je zatwierdziło). W trakcie obrad wywiązała się także debata dotyczącą przystąpienia PIKS do ECCS – Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm członkowskich PIKS podjęli decyzję o przyłączeniu się Izby do tej międzynarodowej organizacji.

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostały wybory nowych władz Izby. Wybrano dwóch Wiceprezesów Izby:

  • Marcin Pawlowski (ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.).
  • Krzysztof Rusiecki (Prezes Zarządu MOSTOSTAL KIELCE S.A.)

Z kolei nowymi Członkami Rady Izby zostali:

  • Marcin Misztal (“EKO-INŻ” Misztal sp. j.)
  • Krzysztof Ostrowski (MTA ENGINEERING sp. z o.o.)

W trakcie Walnego Zgromadzenia poruszono także inne istotne kwestie, m.in. formułę zbliżającej się Konferencji Technicznej, zaplanowanej na sierpień oraz październikowego Kongresu PIKS. Reprezentanci firm członkowskich PIKS zgodnie przyjęli, że w związku z rosnącą ilością zachorowań na chorobę COVID-19 należy jeszcze ograniczyć większe spotkania branżowe. Możliwe, że wobec tego najbliższe inicjatywy PIKS odbędą się w formie zdalnej.

Nowym Wiceprezesom Izby oraz Członkom Rady gratulujemy objęcia funkcji w organach PIKS. Wszystkim reprezentantom Firm Członkowskich dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu!