Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • Polski
 • English

XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

12 czerwca 2018 r. w hotelu Wityng w Mikorzynie koło Konina odbyło się XXIII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Czas podsumowań

Obrady otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.). Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników powołano członków prezydium: zastępcę przewodniczącego, którym został Zbigniew Miodowski (Prezes Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o.). Na stanowisko protokolanta wyznaczony został Bartłomiej Podobas (PIKS).

Po przyjęciu porządku obrad przeprowadzone zostały wybory Komisji Walnego Zgromadzenia: mandatowej oraz uchwał i wniosków.

Ważnym punktem Walnego Zgromadzenia było podsumowanie minionego roku, którego dokonał Dyrektor Generalny Izby Karol Heidrich. W krótkiej prezentacji omówione zostały najważniejsze wydarzenia, które Izba organizowała i w których uczestniczyła w 2017 r. – m.in. targi, konferencje i spotkania branżowe. Przedstawione zostały także działania PIKS w pierwszym półroczu 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Izby zostało zatwierdzone jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie PIKS w głosowaniu.

Nowe władze Izby

Następnie odbyły się niejawne wybory władz Izby: Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Rady Izby i składu Sądu Koleżeńskiego. Po podliczeniu głosów wyniki wyborów przedstawione zostały przez przewodniczącą Komisji Mandatowej, Bogusławę Grzechowską (Targi Kielce S.A.).

Nowym Prezesem Izby został:

 • Zbigniew Barłóg (Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.),

Nowymi Wiceprezesami Izby zostali:

 • Bartłomiej Baudler (Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o.),
 • Zbigniew Miodowski (ZinkPower Szczecin sp. z o.o.),
 • Tadeusz Rybak (MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.).

Wybrany został również nowy skład Rady Izby:

 • Tomasz Babul (Instytut Mechaniki Precyzyjnej),
 • Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska),
 • Bogdan Bawiec (ŚFUP sp. z o.o.),
 • Andrzej Hojna (MOSTOSTAL SIEDLCE sp. z o.o. sp. k.),
 • Andrzej Kaczan (MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.),
 • Jitka Kochtova (Construsoft sp. z o.o.),
 • Jerzy Kosior (JOTUN Polska sp. z o.o.),
 • Józef Popławski (MOSTOSTAL POMORZE S.A.),
 • Adam Pietras (Instytut Spawalnictwa),
 • Andrzej Sajnaga (ASMET sp. z o.o. sp. k.),
 • Stanisław Słysz (STACO Polska sp. z o.o.),
 • Michał Woźniczka (ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.),
 • Grzegorz Zbroja (KONSTALEX sp. z o.o.).

Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:

 • Marek Dranikowski (ZREMB sp. z o.o.),
 • Paweł Kawecki (MOSTOSTAL Biuro Inżynierskie sp. z o.o.),
 • Andrzej Nowak (Fermstal-BFM sp. z o.o.).

Nowe wyzwania

Po wyborach Władz Izby głos zabrała dr inż. Wioleta Barcewicz z Politechniki Warszawskiej, która szczegółowo omówiła dotychczasowe działania podjęte przez Izbę w ramach Programu BUDUJ ZE STALI. Poruszony został również temat Dnia Stali – dużego wydarzenia, zaplanowanego na 14 listopada br. w warszawskim hotelu Marriott, określanego jako święto wszystkich tych, którzy tworzą rynek stali w Polsce.

Następnie nowo wybrany Wiceprezes Izby i zarazem Przewodniczący Komisji Programowej PIKS Bartłomiej Baudler opowiedział o kolejnych planach Izby – przede wszystkim organizacji IV Konferencji Technicznej, która odbędzie się po raz pierwszy w Hotelu Bińkowski w Kielach i zostanie poświęcona tematyce zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych oraz Kongresu PIKS, zaplanowanego na 9-10.10.2018 r. w Józefowie pod Warszawą. Więcej o tych wydarzeniach będziemy pisali już wkrótce na stronie www.piks.com.pl.

Kończąc merytoryczną część obrad mikrofon przejął nowy Prezes Izby – Zbigniew Barłóg, który nie tylko podziękował za okazane mu zaufanie, ale także zaakcentował swoje najważniejsze zamierzenia dotyczące nowej funkcji. Prezes PIKS zwrócił się do obecnych na sali przedstawicieli firm członkowskich PIKS z prośbą o wspólne zwiększanie potencjału naszej organizacji. Wyraził on nadzieję, że w najbliższym roku uda się znacząco zwiększyć liczbę członków Izby, co sprawi, że organizacja ta będzie jeszcze bardziej zauważalna w branży. Następnie nowo wybrany Prezes PIKS przedstawił prezentację nt. Jakości kształtowników według normy PN-EN 10163-3 i wytycznych normy PN ISO 8501-3. Prezes Zbigniew Barłóg ponownie zachęcił do wspólnego przeciwdziałania pogarszającej się jakości kształtowników stalowych i działań na rzecz zwiększenia dokładności norm, które tę jakość określają.

Podziękowania i odpoczynek

Na koniec spotkania podziękowano za wieloletnią współpracę Lechowi Ciszakowi z firmy ZEMAN HDF sp. z o.o., który oznajmił, że w tym roku przechodzi na emeryturę. Lech Ciszak działał we władzach Izby od powstania PIKS. Gratulacje oraz pamiątkowy obraz z okazji jubileuszu XX-lecia firmy odebrał z kolei Bartłomiej Baudler, zarządzający firmą KERSTEN EUROPE sp. z o.o. Odbierając upominek z rąk Dyrektora Generalnego PIKS Karola Heidricha, Wiceprezesów Izby: Tadeusza Rybaka i Zbigniewa Miodowskiego oraz Jolanty Podobas, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Administracji, Bartłomiej Baudler zaznaczył, że sukces KERSTEN EUROPE to zasługa całego zespołu – firmę tworzą ludzie, ich doświadczenie oraz motywacja do pracy.

Po zakończonych obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczy udali się na obiad oraz krótki odpoczynek. Następnie wszyscy zainteresowani wzięli udział w rejsie po jeziorze mikorzyńskim oraz wieczornej imprezie plenerowej.

Wybranym władzom Izby gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pełnieniu nowych funkcji!

Panu Prezesowi Lechowi Ciszakowi dziękujemy za owocną współpracę oraz życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym!

Wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu PIKS dziękujemy za udział w obradach!