Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XXIII Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB

Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa organizuje w dniach 17-19.05.2024 r. XXIII Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry. Zjazd odbędzie się na Śląsku, w Katowicach i Gliwicach. Podczas zjazdu odbędzie się między innymi V Konferencja HONOR INŻYNIERA poświęcona budownictwu przemysłowemu i historii budownictwa na Śląsku.

Konferencja Honor Inżyniera jest sztandarowym wydarzeniem Młodej Kadry PZITB, które koncentruje uwagę nie tylko naszych członków, ale również największych firm budowlanych w Polsce. Bieżąca edycja będzie poświęcona historii budownictwa przemysłowego.

Z kolei Konferencja BIM Day MK PZITB jest nowym wydarzeniem Młodej Kadry PZITB, które będzie ewoluowało razem z naszym budownictwem. W Konferencji będą uczestniczyli w liderzy zmiany w budownictwie, a także firmy technologiczne tworzące nowe narzędzia cyfrowe do zarządzania budownictwem.

Konferencja Honor Inżyniera

Projekt HONOR INŻYNIERA od zawsze miał na celu promowanie etycznych postaw w budownictwie, a przez to wskazywanie drogi do dalszego rozwoju dla młodych inżynierów, rozpoczynających swoją przygodę z budownictwem. Realizacja tego celu odbywa się poprzez kampanie internetowe, a także konferencje podczas, których pokazywana jest historia budownictwa oraz postacie, które swoją postawą mogą stanowić kompas dla następnych pokoleń.

Jubileuszowa V Konferencja odbędzie się w Auli Głównej Akademii Śląskiej. Właśnie dlatego główną osią tematyczną będzie budownictwo przemysłowe – przecież cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to polska stolica przemysłu ciężkiego. Konferencja będzie odbywać się w roku obchodów 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a jednocześnie w 130 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci prof. dr inż. Stefana Kaufmana. Profesor był w 1935 roku założycielem i pierwszym przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, którego kontynuatorem jest dzisiejszy oddział Katowice. Ponadto był on jednym z założycieli Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Honor Inżyniera – pełen opis

BIM DAY

Cyfryzacja, rozwój nowych technologii czy pojawienie się sztucznej inteligencji stawiają nowe wyzwania przed budownictwem. Razem z nimi pojawiają się nowe zawody, nowe role w zespołach, a przede wszystkim zmiana podejścia w zarządzaniu procesami budowlanymi. Odpowiedź na te zmiany przynosi filozofia BIM, która poza rozwiązaniami technologicznymi wprowadza również elementy zarządzania znane z metod Lean czy Agile.

Największymi beneficjentami rozwoju filozofii BIM będą młodzi inżynierowie, dlatego specjalnie dla nich stworzyliśmy wydarzenie I Konferencja BIM Day MK PZITB – nazwa projektu, będzie ewoluować w przyszłości tak, jak całe wydarzenie, rozszerzając się w przyszłości o elementy ESG czy LCA. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej i będzie towarzyszyć XXIII Zjazdowi Naukowo-Technicznemu Młodej Kadry PZITB.

Konferencja odbędzie się pod hasłem: „BIM – Przyszłość, która nadeszła”. Adresowana będzie do inżynierów z całej Polski zrzeszonych w Młodej Kadrze PZITB, a także studentów i absolwentów śląskich uczelni technicznych.

BIM Day – pełen opis

Miło nam poinformować, że Polska Izba Konstrukcji Stalowych objęła wydarzenie organizowane przez PZITB Patronatem. Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe!