Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

XXII Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PIKS

28 czerwca w Hotelu Wityng w Mikorzynie k. Konina odbyło się XXII Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11:00. XXII Walne Zgromadzenie zakończyło się wieczornym ogniskiem dla wszystkich uczestników.

wit

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Lech Ciszak (Prezes Zarządu ZEMAN HDF sp. z o.o.), który na wstępie przedstawił porządek obrad. Następnie Walne Zgromadzenie powołało członków prezydium: Zastępcą Przewodniczącego został mianowany Wiceprezes Izby Andrzej Kowalski (ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.), natomiast sekretarzem i protokolantem Bartłomiej Podobas (PIKS).

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło porządek obrad, wobec czego nastąpiło powołanie Komisji Mandatowej (w składzie: Jan Tylek, Jerzy Kosior, Andrzej Nowak) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (Andrzej Herma, Stanisław Słysz oraz Bogusława Grzechowska).

W trakcie dalszej części obrad Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę stwierdzającą, że PIKS jest podmiotem spełniającym warunki jednostki mikro w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, Pan Lech Ciszak, rozpatrzył sprawozdanie z działalności Izby w 2016 r., informując jednocześnie, że działania Izby przedstawione zostały w dokumencie, który otrzymali wszyscy Członkowie Izby. O dużej aktywności PIKS w jubileuszowym roku 2016 przypomniał film, na którym znalazły się informacje o najważniejszych izbowych inicjatywach, m.in. Targach AUTOSTRADA-POLSKA, BUDMA, ITM oraz wydarzeniach tematycznych, tzn. Konferencji Technicznej oraz Kongresie PIKS.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Izby Pan Andrzej Kowalski, który przedstawił sprawozdanie finansowe z roku 2016 r. Podkreślił on, że PIKS jest w dobrej kondycji finansowej, co w dużej mierze jest zasługą Dyrektora Generalnego Karola Heidricha.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Izby w 2016 r.

W trakcie obrad poruszono także temat zbliżających się wydarzeń PIKS. Tematykę III Konferencji Technicznej w Cedzynie k. Kielc omówił prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa, natomiast przebywający na urlopie Przewodniczący Komisji Programowej Izby – Bartłomiej Baudler (KERSTEN EUROPE sp. z o.o.) w formie przygotowanego wcześniej nagrania przedstawił wstępny program październikowego Kongresu PIKS w Józefowie pod Warszawą.

Walne Zgromadzenie zakończyło się zaproszeniem na obiad, po którym odbył się warsztat wprowadzający do II Edycji Akademii Menedżera prowadzony przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenie IPMA.

IPMA_Polska_logo

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. O profilu działalności Stowarzyszenia opowiedziała Pani Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska. Następne praktyczne warsztaty grupowe przeprowadził Wiceprezes i trener IPMA Pan Tomasz Leśniowski. W przypadku zainteresowania Firm Członkowskich tematyką zarządzania projektami, warsztaty będą z pewnością kontynuowane.

Wieczorem odbyła się impreza plenerowa, która pomimo ciężkich warunków atmosferycznych trwała do późnych godzin nocnych – uczestników biesiady nie odstraszył ani porywisty wiatr, ani szalejąca w okolicy burza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia na przybycie do hoteli Wityng w Mikorzynie. Dziękujemy Panu Prezesowi Lechowi Ciszakowi oraz Panu Prezesowi Andrzejowi Kowalskiemu za przewodniczenie obradom.