Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XX. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

24 czerwca br. odbyło się XX. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, w siedzibie firmy ASMET Sp. z o.o. Sp. k. na zaproszenie Pana Prezesa Andrzeja Sajnagi.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od powitania  uczestników przez Prezesa PIKS Marka Dranikowskiego, następnie Pan Prezes podziękował p. Andrzejowi Sajnadze za udzieloną gościnę. Uczestnicy spotkania obejrzeli z zaciekawieniem film przedstawiający historię i profil działania firmy ASMET Sp. z o.o. Sp. k.

Następnie Walne Zgromadzenie przeszło do czynności proceduralnych, powołując Przewodniczącego Zgromadzenia – Marka Dranikowskiego (MOSTOSTAL SŁUPCA Sp. z o.o.Sp. J.) i zastępcę Przewodniczącego  – Lecha Ciszaka (ZEMAN HDF Sp. z o.o.). Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad oraz skład Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

W trakcie Walnego Zgromadzenia podsumowana została działalność Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w roku 2014. Prezentację na ten temat wygłosił Członek Rady Programowej PIKS Bartłomiej Baudler (Kersten Europe Sp. z o.o.). Pan Dyrektor Generalny Karol Heidrich uzupełnił informacje o działalności Izby w 2014 r. oraz omówił plany PIKS na najbliższe półrocze. Ważnym punktem, który zreferował Pan Dyrektor Generalny były przyszłoroczne obchody 20-lecia Izby.

Obrady zakończyła dyskusja wraz z wnioskami oraz poczęstunek przygotowany przez Gospodarza wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Walnego Zgromadzenia w galerii.

Gospodarzowi spotkania Panu Prezesowi Andrzejowi Sajnadze jeszcze raz serdecznie dziękujemy.