Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XVIII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 12.10.2021 r., Józefów pod Warszawą

Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych to od wielu lat największe tego typu forum wymiany poglądów, opinii i wiedzy na temat szeroko pojętej branży budownictwa stalowego. W tym roku odbyła się 18-ta edycja tego dużego wydarzenia.

12 października 2021 r. w Józefowie pod Warszawą gościliśmy nie tylko przedstawicieli firm produkcyjnych, montażowych i usługowych, ale także reprezentantów organów państwowych oraz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Pojawili się również goście z zagranicy – przedstawiciele ECCS (Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych). Gościem specjalnym Kongresu był profesor Leszek Balcerowicz.

Kongres PIKS to nie tylko merytoryczne prezentacje tematyczne (w tym roku pierwszą sesję poświęcono w całości zagadnieniom wykorzystania stali w inwestycjach przyjaznych środowisku), ale także debaty, dyskusje, rozmowy kuluarowe. Istotnym elementem Kongresu były wystąpienia reprezentantów ECCS – najpierw Georg Matzner (Prezes ECCS) przybliżył działalność tej międzynarodowej struktury, do której PIKS należy od początku roku, a następnie Carlos del Castillo opowiedział o nowym projekcie nadzorowanym przez Konwencję – NewSkin, będącym swoistym ekosystemem, przyśpieszającym wykorzystanie technologii nakładania powłok powierzchniowych na konstrukcje stalowe.

Duże poruszenie wywołało przybycie profesora Leszka Balcerowicza, wybitnego ekonomisty, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów, odpowiedzialnego za przeprowadzenie w latach 80. i 90. transformacji gospodarczej. W swoim wystąpieniu profesor Leszek Balcerowicz poruszył temat sytuacji ekonomicznej w Polsce, a następnie przez długi czas odpowiadał na pytania z sali.

Wieczorem odbyła się uroczysta Gala, która tradycyjnie jest nieodzownym elementem Kongresu. W bieżącym roku Gala była doskonałą okazją do zaakcentowania jubileuszu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, która już od 25 lat działa na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego w naszym kraju. Godne podziwu wydaje się, że PIKS realizuje swoją misję wspierania branży i firm członkowskich pomimo kolejnych zawirowań rynkowych, trwającej pandemii, zastoju inwestycyjnego. Podczas Gali wręczone zostały Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych. Wyróżnienia te przedstawiciele firm członkowskich odebrali z rąk Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga oraz Przewodniczącego Kapituły Certyfikatu Aleksandra Jonka.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że ze względu na sytuację pandemiczną w ubiegłym roku nie odbył się Kongres, co doprowadziło do sytuacji, w której certyfikaty zostały przyznane zaocznie. Z tego powodu, w pierwszej kolejności na scenę zostali zaproszenie przedstawiciele firm, które Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych otrzymały w 2020 r.:

 • ZEKON Sp. z o.o. – w pełnym wymiarze
 • MOSTOSTAL PŁOCK S.A. –  w pełnym wymiarze
 • EXBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. – w pełnym wymiarze

Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w 2020 r. otrzymała firma:

 • ASMET Sp. z o.o. Sp.k. – w zakresie: elementów złącznych i akcesoriów do konstrukcji stalowych

W tym roku Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych otrzymały firmy:

 • JOTUN POLSKA Sp. z o.o. – w zakresie: antykorozyjnych farb do konstrukcji stalowych
 • SIKA POLAND Sp. z o.o. – w zakresie: powłoki ochronne do powierzchni stalowych oraz kleje do konstrukcji stalowych

Z kolei statuetkę dla zwycięzcy w tegorocznej edycji Konkursu „Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku” odebrali przedstawiciele MOSTOSTALU PUŁAWY S.A. – Prezes Zarządu Tadeusz Rybak i Dawid Sykut (Kierownik Budowy). Nagrodzonym obiektem była Hala widowiskowo-sportowa w Puławach. Następnie Prezes PIKS oraz Dyrektor Generalna Jolanta Podobas wręczyli honorowe statuetki i dyplomy osobom zasłużonym w tworzenie i rozwój PIKS. Wyróżnienia, będące świadectwem wielu lat wspólnej, partnerskiej pracy na rzecz branży konstrukcji stalowych odebrali m.in. reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń oraz osoby, które w przeszłości pełniły istotne funkcje we Władzach Izby, przyczyniając się na przestrzeni lat do rozwoju tej organizacji. Galę uświetnił występ tancerza i wokalisty Stefano Terrazzino z zespołem.

Pełny program Kongresu prezentuje się następująco:

12.10.2021 r. (wtorek)

10:00 – 10:45 – Rejestracja uczestników

11:00 – 11:05 – Powitanie i otwarcie Kongresu, Zbigniew Barłóg – Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych i Prezes METALBARK sp. z o.o. sp.k.

11:05 – 11:15 – Wystąpienie Łukasza Turowskiego – Naczelnika Wydziału w Departamencie Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:15–13:35 – Sesja I: Spalarnia Odpadów – Lepiej spalić niż składować

11:15–11:45 – Prof. Grzegorz Wielgosiński – Instalacje termicznego przekształcenia odpadów – teraźniejszość i przyszłość

11:45–12:05 – Dyrektor Elżbieta Streker-Dembinska – Techniczne i Technologiczne doświadczenia z okresu projektowania, budowy i eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2011–2021

12:05–12:50 – Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Konieczność. O współudziale spalania w strategii zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych

12:50–13:05 – Dyskusja i pytania z sali

13:05–13:35 – Debata: Lepiej spalić niż składować

Moderator: Grzegorz Łaguna – dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjny
Uczestnicy:

 • Marcin Misztal – Współwłaściciel „EKO-INŻ” Misztal sp.j.
 • Tadeusz Rybak – Prezes Mostostal Puławy S.A.
 • Grzegorz Wielgosiński
 • Elżbieta Streker-Dembińska
 • Jacek Kijeński

13:35–14:35 – Lunch

14:35 – 15:45  – Sesja II: Wyzwania ekologiczne dla branży konstrukcji stalowych w Europie

14:35 – 14:55 – Wystąpienie Georga Matznera, Prezesa ECCS

14:55 – 15:10 – Wystąpienie Marcina Misztala, EKO INŻ Misztal sp. z o.o.

15:10 – 15:25 – Carlos del Castillo – Project Manager w ECCS The role of Innovation to meet the environmental challenges for the Steel Construction Industry in Europe

15:25–15:45 – Dyskusja i pytania z sali

15:45 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 – 16:45 – Wystąpienie Gościa Specjalnego Kongresu – dr hab. Leszek Balcerowicz

20:00 – 00:00 Uroczysta Gala – Sponsor: Western Union

 • Wręczanie Certyfikatów Producenta i Współproducenta Konstrukcji
  Stalowych
 • Ogłoszenie wyników Konkursu „Konstrukcja Stalowa Realizacja Roku”
 • Wręczenie Statuetek wraz z Dyplomami z okazji 25-lecia Izby
 • Występ Stefano Terrazzino z zespołem

Kongres PIKS 12.10.2021 r. Zaproszenie

Dziękujemy za obecność na Kongresie!