Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 8 października 2019 r., Józefów pod Warszawą

Już 8 października w Józefowie pod Warszawą odbędzie się XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. To prestiżowe wydarzenie jest od siedemnastu lat miejscem wymiany poglądów i opinii wśród przedstawicieli branży budowlanej. W tym roku będziemy dyskutować o rozwoju tak ważnych dla nas sektorów energetyki wiatrowej i kolejnictwa.

Poniżej przedstawiamy pełny program Kongresu:

8.10.2019 r. (wtorek)

10:00–10:45 – Rejestracja uczestników
11:00–11:05 – Powitanie i otwarcie Kongresu – Zbigniew Barłóg – Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych i Prezes METALBARK sp. z o.o. sp.k.
11:05–11:15 Wystąpienie Zbigniewa Gryglasa – posła na Sejm, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

11:15–13:00 SESJA I: Morska energetyka wiatrowa – szanse i wyzwania dla krajowego rynku konstrukcji stalowych

11:15–11:30Rozwój morskich farm wiatrowych na Bałtyku – gdzie jesteśmy? – Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
11:30–11:45 Polski łańcuch dostaw dla offshore wind – Mariusz Witoński – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej
11:45–12:00GOTECH – od węgla do wiatruMariusz Batura – Prezes Zarządu GOTECH sp. z o.o.
12:00–12:15 – Od offshore do offshore wind. Budowanie przewag konkurencyjnych w przemyśle morskiej energetyki wiatrowej w oparciu o doświadczenia ze współpracy z przemysłem petrochemicznym – Arkadiusz Aszyk – Prezes Zarządu Mostostal Pomorze S.A.
12:15–12:30Dyskusja i pytania z sali
12:30–13:00 DEBATA: Jak skutecznie wspierać polski łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej?

Moderator:
Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Uczestnicy:
Arkadiusz Aszyk – Prezes Zarządu Mostostal Pomorze S.A.
Mariusz Batura – Prezes Zarządu GOTECH sp. z o.o.
Zbigniew Gryglas – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
Mariusz Witoński – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej

13:00–13:45 – Lunch

13:45–15:30 SESJA II: Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego

13:45–14:00Projektowanie, planowanie i wykonywanie zadań inwestycyjnych w realizacji tras pociągów osobowych różnych prędkości Piotr Malepszak – Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) sp. z o.o.
14:00–14:20 – Utrzymanie i modernizacja stalowych obiektów inżynierskich na Sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Bartłomiej Cygan – Dyrektor ds. inwestycji Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A.; Rafał Frączek – Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A.
14:20–14:35 – Aktualne trendy w kształtowaniu stalowych mostów kolejowych Tomasz Rakowski – Dyrektor Biura Projektowego w PORR S.A.
14:35–14:50 Nowoczesne dworce kolejoweSzymon Grabowski – Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji PKP S.A.

14:50–15:30 – DEBATA: Wyzwania dla rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego

Moderator:
Dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji „Pro Kolej”

Uczestnicy:
Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR S.A.
Piotr Malepszak – Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) sp. z o.o.
Rafał Frączek – Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A.
Tomasz Szuba – Prezes Zarządu TINES CAPITAL GROUP S.A.
Szymon Grabowski – Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji PKP S.A.

15:30–16:00 – Dyskusja i pytania z sali
16:00–16:15Przerwa kawowa
16:15–17:00 – Wystąpienie Gościa Specjalnego Kongresu – dr. Janusza Steinhoffa
17:00 – Zakończenie
20:00 – Uroczysta Gala

Zaproszenie na Kongres 2019

Karta Zgłoszeniowa KONGRES 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie! Szczegółowych informacji na temat tego wydarzenia udziela Biuro Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl