Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 8 października 2019 r., Józefów pod Warszawą

XVII Kongres PIKS za nami! To największe branżowe wydarzenie było, jak co roku, miejscem istotnych rozmów i wymiany opinii. W Józefowie pod Warszawą spotkali się przedstawiciele trzech dużych segmentów przemysłu: budownictwa stalowego, energetyki wiatrowej i kolejnictwa. Debatowano m.in. o przyszłości i rozwoju tych rynków, a także sytuacji światowej gospodarki.

Wydarzenie otworzył Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o.), Prezes PIKS, który powitał uczestników i jednocześnie wskazał obecnych na sali gości specjalnych Kongresu. Następnie zaprosił on na scenę Zbigniewa Gryglasa – posła na Sejm oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. W trakcie krótkiej przemowy Zbigniew Gryglas zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój tego segmentu energetyki odnawialnej, a także zapewnił, że udział farm wiatrowych będzie stale wzrastał w krajowym mixie produkcji energii, co przełoży się na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Program XVII Kongresu PIKS został podzielony na dwie sesje – zgodnie z przyjętym założeniem pierwsza została w całości poświęcona morskiej energetyce wiatrowej, natomiast druga kolejnictwu. Każda z sesji miała swojego moderatora – Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej poprowadziła pierwszą część spotkania, natomiast Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej drugą.

SESJA I: Morska energetyka wiatrowa – szanse i wyzwania dla krajowego rynku konstrukcji stalowych

W trakcie prezentacji wprowadzającej do tematyki Kongresu Irena Gajewska przybliżyła uczestnikom obecną sytuację rynku morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Prelegentka wskazała potencjalne korzyści płynące z rozwoju tego segmentu energetyki – te bardziej oczywiste, jak obniżenie cen prądu, czy walka ze zmianami klimatu; jak i bardziej szczegółowe (np. rozwój przedsiębiorczości lokalnej, czy wsparcie dla realizacji celów klimatycznych wyznaczanych przez Unię Europejską). Co istotne, badania przeprowadzone przez PSEW wskazują, że Polacy są pozytywnie nastawieni do budowania farm wiatrowych – 53% ankietowanych wskazuje morską energetykę wiatrową jako bardzo dobry sposób wytwarzania energii.

W kolejnych prezentacjach tematyka OZE była kontynuowana – Jakub Budzyński, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej szczegółowo opowiedział o perspektywach rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w obliczu wyzwań stawianych przez Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. Prelegent podkreślił, że rozwój energetyki wiatrowej nie ograniczy się tylko i wyłącznie do budowy turbin wiatrowych (których może powstać nawet 1000), ale także utworzenia całej infrastruktury towarzyszącej, składającej się z wielu elementów (statki, konstrukcje wsporcze, morskie stacje energoelektryczne itd.). Wg danych PTMEW budowa jednej turbiny o mocy 8 MW wymaga ponad 3 ton stali – a ogółem potrzeba będzie jej zdecydowanie więcej.

O tym jak w praktyce wygląda działalność na rynku offshore opowiedzieli przedstawiciele dużych firm produkcyjnych – Mariusz Batura, Prezes Zarządu GOTECH sp. z o.o. oraz Arkadiusz Aszyk, Prezes Zarządu MOSTOSTAL POMORZE S.A. Obydwa przedsiębiorstwa specjalizują się w  działalności na rynku energetycznym. GOTECH rozpoczynał od prostych prac remontowych, a do budowy skomplikowanych farm wiatrowych przeszedł przez budowę elektrowni konwencjonalnych oraz atomowych, a także instalacji na biomasę i gaz. Z kolei Mostostal Pomorze, chociażby z racji lokalizacji, od lat działa na rynku morskich obiektów energetycznych – oprócz segmentu offshore wind, firma z powodzeniem funkcjonuje w branżach petrochemicznej i stoczniowej.

Pierwsza sesja Kongresu zakończyła się debatą o tym, jak skutecznie wspierać polski łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. W rozmowie wzięli udział:

 • Irena Gajewska – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Moderator);
 • Zbigniew Gryglas – Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej;
 • Arkadiusz Aszyk – MOSTOSTAL POMORZE S.A.;
 • Mariusz Batura – GOTECH sp. z o.o.;
 • Jakub Budzyński – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

SESJA II: Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego

Pamiętać należy, że nie tylko rozwój energetyki wiatrowej będzie wiązał się ze wzrostem wykorzystania stali. II Sesja Kongresu dotyczyła sektora kolejowego, z ekspansją którego dostawcy stali i konstrukcji stalowych także wiążą duże nadzieje. Z tego powodu w trakcie swojej prezentacji Piotr MalepszakPrezes Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) sp. z o.o. opowiedział o projektowaniu, planowaniu i wykonywaniu zadań inwestycyjnych w realizacji tras pociągów osobowych różnych prędkości. Rozwój infrastruktury kolejowej będzie związany nie tylko z nowymi trasami i modernizacją tras już istniejących, ale również utrzymaniem i remontami stalowych obiektów inżynierskich. Na ten temat mówili przedstawiciele Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A. – Bartłomiej Cygan (Dyrektor Biura ds. Inwestycji) i Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora Biura. Co cieszy, obiekty stalowe stanowią ponad 80% wszystkich mostów i wiaduktów Dróg Kolejowych PKP, co daje 6 300 budowli o łącznej długości rzędu 210 km. Dużo z tych mostów i wiaduktów będzie wymagało znaczącej modernizacji – PKP już dziś szacuje, że ok. 13% z nich jest w złym stanie technicznym pomimo ograniczonych obciążeń.  Firmy działające na rynku budownictwa stalowego będą miały ręce pełne pracy.

O tym jak powinny wyglądać nowoczesne mosty kolejowe opowiedział Michał Stachura – Dyrektor Biura Projektowego PORR S.A. Prelegent pokazał współczesne trendy dominujące w mostach kratownicowych, łukowych, podwieszanych i łukowych. Nawiązując do tego wystąpienia, ostatnią prezentację II sesji Kongresu wygłosił Szymon Grabowski – Zastępca Dyrektora Inwestycji  PKP S.A., który poruszył temat nowoczesnych dworców kolejowych. Założeniami tych obiektów jest prostota i funkcjonalność, a także ekonomia i ekologia. Nowoczesne dworce systemowe korzystają coraz częściej z rozwiązań proekologicznych, m.in. kolektorów słonecznych, czy odzysku wody deszczowej wykorzystywanej do spłukiwania toalet.

Merytoryczną część Kongresu zakończyła debata pt. wyzwania dla rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego, w której wzięli udział:

 • dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej (Moderator);
 • Andrzej Wach – PORR S.A.;
 • Piotr Malepszak – Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.;
 • Rafał Frączek – Biuro Dróg Kolejowych PKP PLK S.A.;
 • Szymon Grabowski – Biuro Inwestycji PKP S.A.

Wystąpienie Janusza Steinhoffa

Gościem specjalnym Kongresu był w tym roku dr Janusz Steinhoff – polityk, ekspert gospodarczy, poseł na Sejm X, I i III kadencji oraz Wicepremier i Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Janusz Steinhoff dokonał swoistego podsumowania polskiej gospodarki po roku 1989. Wskazał co w Polsce po transformacji ustrojowej się udało, a co można było zrobić lepiej, a także ocenił obecny stan gospodarczy naszego kraju. Janusz Steinhoff określił ostatnie 30 lat polskiej gospodarki jak duży sukces przede wszystkim przedsiębiorców, który tworzą obecnie zupełnie nowy potencjał gospodarczy. Pod koniec wystąpienia wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy prelegentem, a uczestnikami Kongresu.

Merytoryczna część Kongresu zakończyła się przerwą kawową po której uczestnicy udali się na krótki odpoczynek. Wieczorem odbyła się uroczysta Gala, o której piszemy w oddzielnym artykule.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także moderatorom i prelegentom za udział w Kongresie PIKS! Już za rok zapraszamy ponownie do Józefowa pod Warszawą!