Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

XVI edycja prestiżowego Kongresu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych już za nami. Największe wydarzenie branży po raz kolejny było okazją do spotkań, dyskusji i wymiany poglądów na temat kondycji polskiej i światowej gospodarki. W trakcie Kongresu dużo powiedziano o sytuacji na rynku konstrukcji stalowych i perspektywach jego rozwoju.

Program Kongresu został opracowany we współpracy z Partnerami merytorycznymi: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie i był przygotowany pod kątem dwóch, ważnych dla rynku konstrukcji stalowych, sektorów: chemicznego i energetycznego.

Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora chemicznego

XVI Kongres PIKS otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg (Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.), który powitał ponad 150-ciu uczestników wydarzenia. Następnie głos zabrał Moderator Kongresu Bartłomiej Baudler (Wiceprezes PIKS i Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o.), który zaprosił na scenę przedstawicieli Komitetu Merytorycznego – Pawła Racinowskiego (Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska), Waldemara Szulca (Dyrektora Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie) i dr. inż. Tomasza Zielińskiego (Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego).

W pierwszej części Kongresu wystąpili:

 • dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który wygłosił prezentację pt. Polska Chemia – sektor napędzający gospodarkę. Perspektywy rozwoju;
 • Maciej Kropidłowski – Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN Orlen, który zaprezentował temat PKN ORLEN – inwestycje i rozwój. Wyzwania Polskiej Chemii;
 • dr inż. Igor Korczagin – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PCC Rokita S.A., który opowiedział o potencjale rozwojowym i inwestycyjnym polskiego sektora chemicznego na przykładzie PCC Rokita S.A.

Pierwszą część Kongresu zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: dr inż. Tomasz Zieliński, Maciej Kropidłowski, dr inż. Igor Korczagin, Maciej Barycki (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. i Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.).

Rozwój polskiego sektora energetycznego

Druga część Kongresu została w całości poświęcona tematyce sektora energetycznego:

 • Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie przygotował wystąpienie pt. Czy Polityka Energetyczna Państwa jest determinująca dla inwestycji energetycznych?
 • Sławomir Ferenc – Kierownik Biura Przygotowania, Realizacji i Rozliczenia Inwestycji w Departamencie Inwestycji PGE GiEK S.A. opowiedział o inwestycjach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Janusz Kurpas – Dyrektor Obszaru Przesył i Dystrybucja EPK S.A. poruszył temat energetyki w transporcie kolejowym.

Zwieńczeniem merytorycznej części Kongresu PIKS był drugi panel dyskusyjny w którym wystąpili: Waldemar Szulc, Sławomir Ferenc, Janusz Kurpas oraz Andrzej Kaczan (Prezes Zarządu MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.) i Michał Woźniczka (Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.).

Przerwę w programie Kongresu uczestnicy spożytkowali m.in. na rozmowy kuluarowe oraz spotkanie z reprezentantami włoskiego przedsiębiorstwa CIMOLAI S.p.A. Przedstawiciele tej firmy, która od kilkudziesięciu lat realizuje najbardziej spektakularne projekty konstrukcji stalowych na całym świecie, przybyli do Polski w ramach prowadzony działań rozwijania globalnej sieci kooperantów.

Wieczorna gala

Uroczystą galę rozpoczęło wystąpienie Witolda Orłowskiego – profesora nauk ekonomicznych, rektora Akademii Vistula, głównego doradcy ekonomicznego PwC i Członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy Polska dogoni Niemcy? Konkluzja z tego wystąpienia była niemal oczywista – Polska gospodarka poczyniła w ostatnich latach ogromny postęp, w ujęciu ekonomicznym od Niemiec dzieli nas najmniej w historii, ale jest to dystans wciąż zauważalny. Jak podkreślił prelegent, stabilna i rozwinięta gospodarka powinna opierać się na współpracy, zaufaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku kraju na świecie i to właśnie na te aspekty powinniśmy kłaść większy nacisk.

W trakcie wieczornej Gali wręczone zostały Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych, które z rąk Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga oraz Dyrektora Generalnego PIKS Karola Heidricha odebrali:

 • Radosław Lach (Dyrektor ds. rozwoju i jakości w firmie STABAR sp. z o.o. – Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych dla firmy w pełnym zakresie);
 • Michał Woźniczka (Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych oraz Generalnej Realizacji Inwestycji);
 • Bartłomiej Baudler (Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie gięcia na  zimno kształtowników i rur stalowych oraz obróbka elementów giętych);
 • Jerzy Kosior (Dyrektor ds. handlowych w firmie JOTUN POLSKA sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie farb antykorozyjnych do konstrukcji stalowych);
 • Zenon Kowalczuk (Pełnomocnik Zarządu ds. sprzedaży w firmie SIKA POLAND sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie powłok ochronnych do powierzchni stalowych oraz klejów do konstrukcji stalowych).

Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych są przyznawane firmom, które wyróżniają się na tle konkurencji najwyższą jakością swoich produktów i usług. Ich posiadanie przez przedsiębiorstwo jest dowodem stosowania dobrych praktyk w biznesie, w wspieraniu czego PIKS uczestniczy od wielu lat.

Kolejnym, ważnym punktem Gali było ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. Odbierając statuetkę i dyplom laureata Konkursu, Andrzej Kaczan, Prezes Zarządu MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. – Generalnego Wykonawcy Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, podkreślił, że był to projekt niezwykle istotny dla całej firmy, z którego wszyscy jej pracownicy mogą być szczególnie dumni.

Wieczorną część Kongresu uświetnił występ akordeonisty Marcina Wyrostka – zwycięzcy polskiej edycji Mam Talent, który wraz z zespołem zabrał uczestników Kongresu w magiczną podróż po różnych stylach i gatunkach muzycznych.

Obszerna relacja z Kongresu ukaże się w grudniowym numerze Konstrukcji Stalowych – zapraszamy do lektury!

Uczestnikom XVI Kongresu PIKS dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Prezesowi PIKS Zbigniewowi Barłogowi dziękujemy za przewodniczenie Kongresowi, natomiast Wiceprezesowi Bartłomiejowi Baudlerowi za jego moderację!

Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.