Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 9-10 października 2018 r., Józefów k. Warszawy

XVI edycja prestiżowego Kongresu Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych już za nami. Największe wydarzenie branży po raz kolejny było okazją do spotkań, dyskusji i wymiany poglądów na temat kondycji polskiej i światowej gospodarki. W trakcie Kongresu dużo powiedziano o sytuacji na rynku konstrukcji stalowych i perspektywach jego rozwoju.

Program Kongresu został opracowany we współpracy z Partnerami merytorycznymi: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie i był przygotowany pod kątem dwóch, ważnych dla rynku konstrukcji stalowych, sektorów: chemicznego i energetycznego.

Kierunki rozwoju inwestycji polskiego sektora chemicznego

XVI Kongres PIKS otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg (Prezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.), który powitał ponad 150-ciu uczestników wydarzenia. Następnie głos zabrał Moderator Kongresu Bartłomiej Baudler (Wiceprezes PIKS i Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o.), który zaprosił na scenę przedstawicieli Komitetu Merytorycznego – Pawła Racinowskiego (Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska), Waldemara Szulca (Dyrektora Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie) i dr. inż. Tomasza Zielińskiego (Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego).

W pierwszej części Kongresu wystąpili:

 • dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który wygłosił prezentację pt. Polska Chemia – sektor napędzający gospodarkę. Perspektywy rozwoju;
 • Maciej Kropidłowski – Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN Orlen, który zaprezentował temat PKN ORLEN – inwestycje i rozwój. Wyzwania Polskiej Chemii;
 • dr inż. Igor Korczagin – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PCC Rokita S.A., który opowiedział o potencjale rozwojowym i inwestycyjnym polskiego sektora chemicznego na przykładzie PCC Rokita S.A.

Pierwszą część Kongresu zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: dr inż. Tomasz Zieliński, Maciej Kropidłowski, dr inż. Igor Korczagin, Maciej Barycki (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. i Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.).

Rozwój polskiego sektora energetycznego

Druga część Kongresu została w całości poświęcona tematyce sektora energetycznego:

 • Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie przygotował wystąpienie pt. Czy Polityka Energetyczna Państwa jest determinująca dla inwestycji energetycznych?
 • Sławomir Ferenc – Kierownik Biura Przygotowania, Realizacji i Rozliczenia Inwestycji w Departamencie Inwestycji PGE GiEK S.A. opowiedział o inwestycjach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Janusz Kurpas – Dyrektor Obszaru Przesył i Dystrybucja EPK S.A. poruszył temat energetyki w transporcie kolejowym.

Zwieńczeniem merytorycznej części Kongresu PIKS był drugi panel dyskusyjny w którym wystąpili: Waldemar Szulc, Sławomir Ferenc, Janusz Kurpas oraz Andrzej Kaczan (Prezes Zarządu MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.) i Michał Woźniczka (Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.).

Przerwę w programie Kongresu uczestnicy spożytkowali m.in. na rozmowy kuluarowe oraz spotkanie z reprezentantami włoskiego przedsiębiorstwa CIMOLAI S.p.A. Przedstawiciele tej firmy, która od kilkudziesięciu lat realizuje najbardziej spektakularne projekty konstrukcji stalowych na całym świecie, przybyli do Polski w ramach prowadzony działań rozwijania globalnej sieci kooperantów.

Wieczorna gala

Uroczystą galę rozpoczęło wystąpienie Witolda Orłowskiego – profesora nauk ekonomicznych, rektora Akademii Vistula, głównego doradcy ekonomicznego PwC i Członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy Polska dogoni Niemcy? Konkluzja z tego wystąpienia była niemal oczywista – Polska gospodarka poczyniła w ostatnich latach ogromny postęp, w ujęciu ekonomicznym od Niemiec dzieli nas najmniej w historii, ale jest to dystans wciąż zauważalny. Jak podkreślił prelegent, stabilna i rozwinięta gospodarka powinna opierać się na współpracy, zaufaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku kraju na świecie i to właśnie na te aspekty powinniśmy kłaść większy nacisk.

W trakcie wieczornej Gali wręczone zostały Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych, które z rąk Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga oraz Dyrektora Generalnego PIKS Karola Heidricha odebrali:

 • Radosław Lach (Dyrektor ds. rozwoju i jakości w firmie STABAR sp. z o.o. – Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych dla firmy w pełnym zakresie);
 • Michał Woźniczka (Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych oraz Generalnej Realizacji Inwestycji);
 • Bartłomiej Baudler (Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie gięcia na  zimno kształtowników i rur stalowych oraz obróbka elementów giętych);
 • Jerzy Kosior (Dyrektor ds. handlowych w firmie JOTUN POLSKA sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie farb antykorozyjnych do konstrukcji stalowych);
 • Zenon Kowalczuk (Pełnomocnik Zarządu ds. sprzedaży w firmie SIKA POLAND sp. z o.o. – Certyfikat Współproducenta Konstrukcji Stalowych w zakresie powłok ochronnych do powierzchni stalowych oraz klejów do konstrukcji stalowych).

Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych są przyznawane firmom, które wyróżniają się na tle konkurencji najwyższą jakością swoich produktów i usług. Ich posiadanie przez przedsiębiorstwo jest dowodem stosowania dobrych praktyk w biznesie, w wspieraniu czego PIKS uczestniczy od wielu lat.

Kolejnym, ważnym punktem Gali było ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. Odbierając statuetkę i dyplom laureata Konkursu, Andrzej Kaczan, Prezes Zarządu MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. – Generalnego Wykonawcy Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, podkreślił, że był to projekt niezwykle istotny dla całej firmy, z którego wszyscy jej pracownicy mogą być szczególnie dumni.

Wieczorną część Kongresu uświetnił występ akordeonisty Marcina Wyrostka – zwycięzcy polskiej edycji Mam Talent, który wraz z zespołem zabrał uczestników Kongresu w magiczną podróż po różnych stylach i gatunkach muzycznych.

Obszerna relacja z Kongresu ukaże się w grudniowym numerze Konstrukcji Stalowych – zapraszamy do lektury!

Uczestnikom XVI Kongresu PIKS dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Prezesowi PIKS Zbigniewowi Barłogowi dziękujemy za przewodniczenie Kongresowi, natomiast Wiceprezesowi Bartłomiejowi Baudlerowi za jego moderację!

Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.

 

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl