Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XV Kongres PIKS – 10-11 października 2017 r., Józefów pod Warszawą

XV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odbył się w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą w dniach 10-11 października 2017 r. Tegoroczna edycja Kongresu stanowiła bezpośrednią kontynuację tematyki poruszonej w zeszłym roku i dotyczyła ekspansji polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynek niemiecki oraz skandynawski. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130-tu uczestników – przedstawicieli największych firm branży konstrukcji stalowych w Polsce oraz zaproszonych gości.

Kongres otworzył Prezes Izby Tadeusz Rybak (Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), który zapowiedział program merytoryczny wydarzenia, ale podkreślił, że uczestników czeka także mniej oficjalna, rozrywkowa gala. Następnie mikrofon przejął Bartłomiej Baudler Członek Rady Izby oraz Dyrektor Zarządzający firmy KERSTEN EUROPE sp. z o.o., pełniący również funkcję Moderatora Kongresu, który w kilku słowach streścił działania PIKS podjęte w celu powołania do życia programu Buduj ze stali – projektu, którego zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat budownictwa stalowego oraz zwiększanie wykorzystania tego materiału wśród projektantów i wykonawców. Program, przy współpracy z firmami partnerskimi, powinien rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Pierwszą prezentację merytoryczną wygłosił Daniel Widawski – Dyrektor Biura Technicznego MOSTOSTALU PUŁAWY w Niemczech, który wyczerpująco poruszył temat rynków Europy niemieckojęzycznej. Prelegent duży nacisk położył na omówienie szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i montażem konstrukcji stalowych na tych rynkach. Z kolei o perspektywach rozwoju polskiej branży konstrukcji stalowych na rynku skandynawskim opowiedział Jerzy Świeca – Wiceprezes MOSTOSTALU PUŁAWY i jednocześnie Dyrektor ds. marketingu i produkcji.

Następnie swój wykład przedstawił gość specjalny Kongresu – Tennce Carlsson, Członek Zarządu Szwedzkiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz były właściciel i prezes szwedzkiej firmy Lecor Stalteknik AB. Tematem wystąpienia Tennce’a Carlssona były strategie rynkowe oraz szanse i zagrożenia jakie czekają na firmy działające na rynku skandynawskim. Cieszy fakt, że prelegent podkreślił dobrą jakość usług i produktów oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa branżowe, popartą 15-letnią współpracą i wnioskiem, że kultura biznesu w Polsce, wbrew powszechnej opinii, nie różni się tak bardzo od tej w Szwecji.

Temu stwierdzeniu przeczyć zdawał się wykład dr Ireny Kamińskiej – Radomskiej, która podkreśliła, że różnice kulturowe występują powszechnie i czasem, choć dotyczą kwestii z pozoru nieistotnych, mają one duże znaczenie w biznesie. Negocjując za granicą należy pamiętać o innym znaczeniu niektórych gestów, zachowań, czy tzw. mowy ciała.

Kolejną prezentację, dotyczącą skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w eksporcie wygłosili przedstawiciele brokerskiej firmy MARSH sp. z o.o. – Robert Michalski i Tomasz Rychlewski.

Pierwszą część Kongresu PIKS zamknęła prezentacja Bartłomieja Baudlera, który przedstawił portal www.polishsteelwork.com – innowacyjne narzędzie internetowej promocji eksportu polskiej branży konstrukcji stalowych. Prezentację uzupełnił o kwestie techniczne związane z prowadzeniem portalu Krzysztof Ostrowski – Prezes Zarządu MTA Engineering sp. z o.o.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyły się dwa panele dyskusyjne – w pierwszym, który został poświęcony rynkowi niemieckiemu udział wzięli:

 • Zbigniew BarłógPrezes Zarządu METALBARK sp. z o.o. sp. k.,
 • Robert Staszczyszyn Wiceprezes Zarządu ŚFUP sp. z o.o.,
 • Jan JaszczyńskiPrezes Zarządu JAKOSTA Biuro Inżynierskie,
 • Stanisław SrokaPrezes Zarządu TRANSSYSTEM S.A. sp. k.,
 • Daniel WidawskiMOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

Drugi panel dotyczył z kolei rynku skandynawskiego, a rozmówcami byli:

 • Tennce CarlssonThe Swedish Institute of Steel Construkction
 • Jerzy Kosior Dyrektor JOTUN POLSKA sp. z o.o.,
 • Józef Popławski Prezes Zarządu MOSTOSTAL POMORZE S.A.,
 • Jerzy Świeca Wiceprezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.,
 • Marcin OlczakMARSH sp. z o.o.

Wystąpieniem zamykającym oficjalną część Kongresu było przemówienie profesora Dariusza Rosatiego – wybitnego ekonomisty, polityka, ministra spraw zagranicznych w latach 1995-1997, Posła na Sejm RP oraz Posła do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, który poruszył temat wejścia Polski do strefy euro. Jak przekonywał, przyjęcie przez nasz kraj waluty europejskiej przyniosłoby wiele korzyści dla dalszego rozwoju ekonomicznego. Mało prawdopodobne natomiast, żeby sprawdziły się zagrożenia wskazywane przez przeciwników euro, takie jak wzrost cen produktów i usług. Profesor Dariusz Rosati odpowiadał również na pytania z sali, m.in. o to, dlaczego nie udało się wprowadzić Polski do strefy euro wcześniej.

Wystąpienie profesora Dariusza Rosatiego zamknęło merytoryczną część Kongresu po której uczestnicy udali się na obiad oraz krótki odpoczynek przez wieczorną galą.

Wszystkim prelegentom dziękujemy za wystąpienia.

Specjalne podziękowania za moderację merytorycznej części Kongresu kierujemy dla Pana Bartłomieja Baudlera!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XV Kongresu PIKS.