Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych 11-12 października 2016 r.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, październikowe wydarzenie organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych odbyło się w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą. W XIV Kongresie PIKS poświęconym ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw branży konstrukcji stalowych wzięło udział ponad 150-ciu uczestników oraz zaproszonych gości.

dsc00920

Kongres rozpoczął się 11 października br. od wystąpienia Prezesa Izby Tadeusza Rybaka (Mostostal Puławy S.A.). Po powitaniu gości mikrofon przejął moderator wydarzenia, Bartłomiej Baudler (Kersten Europe sp. z o.o.). Prezentację będącą wstępem do tematyki Kongresu wygłosił następnie Doradca Sekretarza Stanu, Członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Grzegorz Mickiewicz, który już na początku swojego wystąpienia podkreślił, że Polska należy do najbardziej zadłużonych krajów na świecie. Prelegent wskazał cele, jakie Ministerstwo Rozwoju chce osiągnąć na drodze do wzmacniania polskiej gospodarki – wśród nich m.in. rozwój innowacyjności, ekspansję zagraniczną i rdsc00931ozwój regionalny. Oczekiwanymi efektami obranej przez Ministerstwo strategii będzie stopniowe zwiększanie tempa wzrostu wartości eksportu towarów oraz udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Prelegent podkreślił, że istotną rolę w umacnianiu krajowej gospodarki mogą odegrać również organizacje samorządu gospodarczego, takie jak Polska Izba Konstrukcji Stalowych.

Kolejny prelegent – Michał Trojanowski z ICAN Institute poruszył tematykę ekspansji zagranicznej, która może wynikać nie tylko z konieczności, ale również strategicznej ambicji. Jako główne motywy ekspansji wskazane zostały: zwiększenie skali prowadzonej działalności, poszerzenie grupy klientów i zwiększenie przychodu firmy. Prelegent podkreślił, że cele, jakie firma sobie wyznacza nie mogą być zbyt ambitne, natomiast strategia rozwoju powinna być spójna i realnie odzwierciedlająca możliwości przedsiębiorstwa.

dsc00937O tym, jak rozwijać się za granicą mówił Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia Jacek Stryczyński oraz Anna Domagała – Prezes Zarządu NOMAX Trading sp. z o.o. Prelegenci przedstawili przykład sprawnie przeprowadzonej kampanii marketingowej, która w przeciągu stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego pozwoliła na zwiększenie rozpoznawalności niszowej marki. Szybki rozwój techniki i mediów elektronicznych pozwala na przykucie uwagi potencjalnych klientów, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie proste.

Pierwszą część Kongresu zakończył swoją prezentacją Przewodniczący Rady Eksporterów Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa  – Tomasz Szuba, będący jednocześnie Prezesem Zarządu TINES Capital Group S.A., który przedstawił ideę PKEB oraz możliwe kierunki ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

W drugiej części wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne – w pierwszym, dotyczącym tego, jak budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych wzięli udział:

 • Andrzej Byrt – były ambasador Polski w Niemczech i Francji oraz reprezentant Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.,
 • Andrzej Kiercz – Dyrektor Wydziału Konferencji Targów Kielce S.A.,
 • Rafał Lipiński – Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa,
 • Jacek Stryczyński – Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia sp. z o.o.,
 • Anna Domagała – Nomax Trading sp. z o.o.,
 • Michał Trojanowski – Dyrektor Projektów Korporacyjnych ICAN Institute sp. z o.o.,
 • Michał Woźniczka – Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

dsc00941

Drugi panel dyskusyjny, poświęcony tematyce najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem ekspansji zagranicznej został zorganizowany przy udziale następujących Gości:

 • Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.,
 • Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu UNIBEP S.A.,
 • Marcin Lewandowski – Wiceprezes Zarządu PORR INFRASTRUCTURE POLSKA S.A.,
 • Bartłomiej Pawlak – Członek Rady Nadzorczej PAIiIZ,
 • Magdalena Rokosz – Dyrektor Zarządzająca PKO BP S.A.,
 • Robert Ruszkowski – Wiceprezes Zarządu VISTAL GDYNIA S.A.,
 • Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu KUKE,
 • Jacek Szugajew – Wiceprezes Zarządu BGK.

dsc00947

Część merytoryczna Kongresu zakończyła się dyskusją oraz pytaniami z sali. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na obiad oraz krótki odpoczynek przed uroczystą, wieczorną galą.

Wszystkim prelegentom oraz dyskutantom, którzy wzięli udział w merytorycznej części XIV Kongresu PIKS serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu. Zapraszamy do przeczytania relacji z wieczornej gali, na której zostały wręczone m.in. Certyfikaty Producenta Konstrukcji Stalowych oraz ogłoszone wyniki Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2016”.

Obszerna relacja z Kongresu zostanie również zamieszczona w grudniowym numerze “Konstrukcji Stalowych”.