Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Wspomnienie Karola Heidricha

30 stycznia 2023 roku pożegnaliśmy Karola Heidricha – wieloletniego Prezesa oraz Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Z branżą budownictwa stalowego Karol Heidrich był związany praktycznie całe życie zawodowe.

Karol Heidrich w 1961 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w spółce Mostostal Warszawa, z którą był związany do roku 2000 r. W firmie, będącej przez kilka dekad największym przedsiębiorstwem budowlanym w Polsce pełnił stanowiska: stażysty, kierownika budowy, kierownika oddziału, naczelnego inżyniera, dyrektora naczelnego oraz Prezesa Zarządu.

W latach 1991-1992 brał czynny udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Mostostal Warszawa; stale poszerzał ofertę i potencjał firmy, był także odpowiedzialny za wprowadzenie Mostostalu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od początku istnienia Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, czyli od roku 1996, pełnił funkcję jej Prezesa, natomiast od 2014 r. był Dyrektorem Generalnym Izby. Wyznaczając kierunki działań PIKS, Karol Heidrich dbał o pozytywny wizerunek naszej branży. Był znany z profesjonalizmu, otwartości i empatii. Dzięki jego zaangażowaniu, Izba rozwinęła się na przestrzeni lat w organizację o zasięgu międzynarodowym, współpracującą w innymi największymi tego typu stowarzyszeniami w Polsce i Europie.

W 2002 r. podczas uroczystości „Dnia Budowlanych” organizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani“ Karol Heidrich został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. W liście gratulacyjnym Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski pisał: „mgr. inż. Karolowi Heidrichowi należą się szczególne gratulacje ze względu na niezwykłą drogę zawodową, wierność firmie i wielkie zasługi dla branży budowlanej”. W 2005 r. Karol Heidrich został Członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, natomiast w czerwcu 2006 r. Kapituła Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej przyznała mu Honorową Złotą Odznakę KIG-u za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce. Na przestrzeni ponad 60 lat pracy zawodowej Karol Heidrich został wyróżniony także Złotą Odznaką Zasłużonego dla Budownictwa, przyznawaną przez ZZ „Budowlani“ i Honorową Złotą Odznaką Zasłużonego dla m. st. Warszawy. Był również honorowym obywatelem wielu polskich miast, a także autorem licznych patentów i wzorów użytkowych z zakresu montażu konstrukcji stalowych.

Jako współpracownicy, zapamiętamy Karola Heidricha jako szefa wymagającego, ale zawsze sprawiedliwego i pełnego optymizmu. Był człowiekiem, który podchodził z szacunkiem do innych, niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska. Stawiał sobie i nam nowe wyzwania oraz zadania, a współpraca z nim zawsze była nacechowana wzajemnym poważaniem i szczerością.

W sprawach biznesowych zawsze starał się zachować ludzką twarz. W 2021 r. obecny Prezes Izby Zbigniew Barłóg pisał w liście z okazji przejścia Karola Heidricha na emeryturę: „Twoja droga zawodowa to świadectwo nie tylko wielu sukcesów, ale także godnego podziwu podejścia do obowiązków służbowych, współpracowników, podwładnych, również konkurencji. To doskonały przykład, że nawet w najtrudniejszych momentach kariery zawodowej, warto zachować się po prostu właściwie, po ludzku”.

Prywatnie Karol Heidrich był człowiekiem rodzinnym i serdecznym. Ze szczególną miłością traktował wnuki, poświęcając wiele zaangażowania na ich wykształcenie oraz rozwój pasji.

Karol Heidrich zmarł 17 stycznia 2023 r., niedługo po swoich 85-tych urodzinach.

Odszedł autorytet, mentor, a przede wszystkim ciepły, zawsze uśmiechnięty człowiek.