Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Warsztaty BUDUJ ZE STALI na Politechnice Opolskiej – 28.V.2018 r.

28 maja 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej odbyły się warsztaty BUDUJ ZE STALI.

Zajęcia ze studentami otworzył dr inż. Arkadiusz Mordak – prodziekan ds. współpracy i rozwoju, który powitał uczestników oraz prowadzących warsztaty – dr inż. Wioletę Barcewicz z Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Annę Rawską-Skotniczny z Politechniki Opolskiej.

Pierwszy wykład został poświęcony renowacjom przeprowadzanym przy wykorzystaniu stali – prezentacja powstała na podstawie materiałów firmy ArcelorMittal i została wygłoszona przez dr inż. Annę Rawską-Skotniczny. Następnie dr inż. Wioleta Barcewicz opowiedziała o możliwościach projektowania konstrukcji stalowych przy wykorzystaniu modułów Projektu SKILLS – przydatnego dla wykładowców i studentów narzędzia opracowanego przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych oraz Politechnikę Warszawską. Po krótkiej przerwie kawowej wśród uczestników warsztatów rozlosowano zestawy upominkowe ufundowane przez Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI. Następnie prezentację dotyczącą tymczasowego amfiteatru w Opolu wygłosiła dr inż. Anna Rawska-Skotniczny, która podzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi z budową i nadzorem tego obiektu. Warsztaty zakończyło wystąpienie Andrzeja Nowaka – Prezesa Zarządu firmy FERMSTAL BFM sp. z o.o., który opowiedział o praktycznej stronie projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych.

Pełny program warsztatów oraz galeria zdjęć na stronie www.budujzestali.pl.