Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 12.06.2024 r., Wieliczka pod Krakowem

12 czerwca 2024 r. w Hotelu Lenart w Wieliczce pod Krakowem odbyło się XXIX Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

W dniu poprzedzającym obrady, tzn. 11.06.2024 r. odbyło się spotkanie integracyjne w trakcie którego uczestnicy zwiedzili zabytkową Kopalnię Soli “Wieliczka”. W trakcie ponad 2-godzinnego spaceru z przewodnikiem goście Walnego Zgromadzenia mieli okazję zobaczyć kilkanaście komór zlokalizowanych na różnych poziomach Kopalni (od 64 do 135 metrów pod ziemią).

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne, będące okazją do odpoczynku, zabawy i rozmów kuluarowych.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp. k.), który przedstawił porządek obrad i powołał członków prezydium: zastępcę przewodniczącego (Krzysztof Rusiecki – MOSTOSTAL KIELCE S.A.) oraz sekretarza i protokolanta (Bartłomiej Podobas – PIKS).

Następnie Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad i przystąpiło do powołania Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków w składach:

Komisja Mandatowa:

  • Edward Buczak (AWEXIM sp. z o.o.)
  • Lucjan Szymianiec  – (PROVIDER sp. z o.o.)
  • Jerzy Kosior – (JOTUN Polska sp. z o.o.)

Komisja Uchwał i Wniosków

  • Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska)
  • Sławomir Woźniak (Construsoft sp. z o.o.)
  • Paweł Kawecki – (Biuro Inżynierskie MOSTOSTAL sp. j.)

Sprawozdanie z działalności PIKS w 2023 r. przedstawiła Dyrektor Generalna Izby Jolanta Podobas. W trakcie prezentacji poruszona została tematyka najważniejszych inicjatyw Izby, w tym działalności w europejskich strukturach ECCS i w ramach Programu BUDUJ ZE STALI. Sprawozdanie z działalności zostało jednogłośnie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie również jednogłośnie zatwierdziło uchwałę nr 83 dotyczącą zmian w Statucie oraz uchwałę nr 84, na mocy której do Rady Izby dokooptowano dwóch nowych Członków:

  • Pana Piotr Mirosława (MOSTOSTAL SIEDLCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • Pana Jacka Słanię (ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny)

Obrady zakończyły się wolnymi wnioskami w trakcie których przedstawiciele Firm Członkowskich mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami związanymi z działalnością PIKS oraz wzajemnym wręczaniem upominków ufundowanych przez Firmy Członkowskie.

Walne Zgromadzenie zakończyło się wspólnym obiadem do  których uczestniczy wyruszyli do domów.

Dziękujemy za obecność!