Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Walne Zgromadzenie 2023

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PIKS odbyło się w dniu 14 czerwca 2023 r. w Zamku Gniew. W dniu poprzedzającym obrady, tzn. 13.06.2023 r., odbyło się spotkanie integracyjne wraz z dodatkowymi atrakcjami.

Zamek Gniew to potężna gotycka twierdza rycerzy – mnichów, siedziba królów, hetmanów i starostów. Miejsce słynie z turniejów rycerskich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli.

W dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie odbył się wieczór integracyjny z atrakcjami rycerskimi. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania miasta Gniew, słynącego z gotyckich zabytków i malowniczego położenia w tzw. widłach utworzonych przez Wisłę i uchodzącą do niej Wierzycę.

Wieczorną kolację rozpoczął natomiast Prezes PIKS Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp. k.) od wystrzału z zabytkowej armaty. Następnie uczestnicy udali się na posiłek, który odbył się wśród atrakcji rycerskich, m.in. pokazu walki szablą.

Obrady XXVIII Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się 14 czerwca 2023 r. o godz.: 11:00. Podczas posiedzenia zaprezentowana została działalność PIKS w 2022 r. Podsumowania dokonała Dyrektor Generalna Izby, Jolanta Podobas. Sprawozdanie z 2022 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym zostało jednogłośnie zatwierdzone przez głosujących.

Następnie Wioleta Barcewicz (Członek Rady Izby, Politechnika Warszawska) opowiedziała o aktywności PIKS w ramach członkostwa w ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).

Kończąc obrady, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Zbigniew Barłóg, zaprosił obecnych do wygłaszania wolnych wniosków. Zwieńczeniem spotkania było wręczanie upominków, ufundowanych przez Firmy Członkowskie.

Dziękujemy Uczestnikom za obecność na Walnym Zgromadzeniu Izby!