Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

VI KONFERENCJA TECHNICZNA ONLINE pt. „Optymalizacja Konstrukcji Stalowych”

VI Konferencja Techniczna Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odbyła się w tym roku w formie internetowej. Decyzja ta była wyrazem naszej troski o zdrowie uczestników wydarzeń organizowanych przez PIKS.

Tematyka VI Konferencji Technicznej, kierowanej przede wszystkim do kadry technicznej przedsiębiorstw branży budownictwa stalowego, była związana z optymalizacją konstrukcji stalowych na etapach projektowania i wykonawstwa.

Konferencję moderowała dr inż. Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska), która na wstępie powitała wszystkich uczestników oraz przekazała pozdrowienia od obecnego na wydarzeniu Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga (METALBARK sp. z o.o. sp. k.). Następnie rozpoczęła się merytoryczna cześć spotkania podzielonego na dwie sesje. Pierwsza cześć dotyczyła optymalizacji konstrukcji stalowych na etapie projektowania, natomiast druga część związana była z optymalizacją konstrukcji stalowych w wykonawstwie.

W trakcie Konferencji odbył się konkurs z cennymi nagrodami – jak się okazało, pytanie przygotowane przez dr inż. Wioletę Barcewicz nie było wcale oczywiste i tylko dwoje uczestników Konferencji udzieliło poprawnej odpowiedzi – bezprzewodowy głośnik JBL trafił do Pani Justyny Kozłowskiej, natomiast słuchawki Marshall wygrał Pan Grzegorz Makiła. Dodatkową nagrodę za wskazanie ciekawego tematu następnych konferencji technicznych wylosował Pan Maciej Chrzanowski.

Poniżej prezentujemy pełny program Konferencji:

9:00 – 9:10 – Otwarcie obrad

9:10 – 9:20 – Prezentacja pt. “Osiągnięcia PROKOSTAL sp. z o.o. sp. k. związane ze stworzeniem innowacyjnej platformy przeznaczonej do serwisowania składów kolejowych” – Zbigniew Ładziński, PROKOSTAL sp. z o.o. sp. k.

Sesja 1 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROJEKTOWANIU

9:20 – 9:50 – Optymalizacja zużycia stali w zależności od rodzaju węzłów w stalowych konstrukcjach szkieletowych – Wioleta Barcewicz, Politechnika Warszawska

9:50 – 10:10 – Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji stalowych na przykładzie obiektu przemysłowego – Paweł Kawecki, MOSTOSTAL Biuro Inżynierskie sp. j.

10:10 – 10:30 – Wykorzystanie blachownic z falistym środnikiem jako optymalna alternatywa do tradycyjnych blachownic stalowych – Maciej Koksa, ZEMAN HDF sp. z o.o.

10:30 – 10:50 – Metodologia projektowania i realizacji obiektów w zakresie zrównoważonego budownictwa z zastosowaniem oceny cyklu życia budynku oraz pełnej analizy kosztowej – Maciej Chrzanowski, ArcelorMittal Steligence®

10:50 – 11:00 – Dyskusja

11:00 – 11:20 – Przerwa

11:20 – 11:30 – KONKURS

Sesja 2 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI STALOWYCH W WYKONAWSTWIE

11:30 – 11:50 – Modele 3D konstrukcji stalowych eksportowane do wytwórni – Marcin Cabała, CONSTRUSOFT sp. z o.o.

11:50–12:10 – Automatyzacja procesów wytwarzania konstrukcji stalowych przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie – Edward Buczak, AWEXIM sp. z o.o.

12:10–12:30 – Optymalizacja procesów wytwarzania konstrukcji stalowych – Sławomir Blank, MOSTOSTAL KIELCE S.A.

12:30–12:50 – Optymalizacja procesów spawalniczych konstrukcji stalowych – Janusz Pikuła, Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA

12:50 – 13:10 – Zespolone obiekty mostowe o małej i średniej rozpiętości. Zrównoważone projektowanie i realizacja – materiały, technologie, doświadczenia – Wojciech Ochojski, Technical Sales Manager Steligence®

13:10 – 13:20 – Dyskusja

13:20 – 13:30 – Ogłoszenie wyników konkursu i zamknięcie obrad

Pani dr inż. Wiolecie Barcewicz dziękujemy za prowadzenie Konferencji oraz przygotowania pytania konkursowego. Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu.