Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Udział PIKS w prekonsultacjach rządowego programu pomocy i poparcie postulatów PTC

W związku z trudną sytuacją branży konstrukcji stalowych Polska Izba Konstrukcji Stalowych podjęła w ostatnich tygodniach kilka istotnych inicjatyw.

W związku z kryzysową sytuacją na rynku gazu zimnego w imieniu Ocynkowni Ogniowych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Cynkowniczym Prezes PTC Grzegorz Kowalik zwrócił się do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka o pomoc dla branży, której z uwagi na ogromne koszty związane z zakupem gazu ziemnego do produkcji grozi likwidacja.

Postulaty te poparł Prezes PIKS Zbigniew Barłóg, który w piśmie z dnia 2.11.2022 r. zwrócił się do Ministra A.Adamczyka o opracowanie rozwiązań systemowych, które umożliwią naszym branżom przetrwanie tego trudnego okresu.

Pismo PTC

Pismo w sprawie poparcia postulatów PTC

Z kolei 24 listopada 2022 r. zwróciliśmy się w imieniu wszystkich Firm Członkowskich do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z propozycją zmian w założeniach do rządowego planu pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym. Propozycje PIKS objęły m.in. włączenie rodzajów działalności zgodnie z kodami PKD do pomocy dla łagodzenia skutków wyjątkowo poważnych wzrostów cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

 

Pismo otworzy się po kliknięciu na pierwszą stronę

Pismo – Prekonsultacje