Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Targi AUTOSTRADA-POLSKA 2019 – 14-16.V.2019 r.

Ciężko uwierzyć, że minęło już 25 lat od pierwszych Targów AUTOSTRADA-POLSKA. Srebrny jubileusz tego największego branżowego wydarzenia był okazją szczególną nie tylko dla Targów Kielce S.A., ale także dla firm, organizacji i stowarzyszeń, które nieprzemiennie od wielu lat uczestniczą w tej imponującej imprezie wystawienniczej.

W gronie organizacji, które na AUTOSTRADZIE są obecne niemal od początku znalazła się również Polska Izba Konstrukcji Stalowych. PIKS, wraz z Firmami Członkowskimi, uczestniczy w Targach AUTOSTRADA-POLSKA od 22-óch lat, czyli od samego początku swojego istnienia. Fakt ten został zauważony podczas uroczystej gali, która odbyła się 14.05.2019 r. i w trakcie której Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich odebrał z rąk Andrzeja Adamczyka (Ministra Infrastruktury w rządzie Mateusza Morawieckiego) oraz Andrzeja Mochonia (Prezesa Zarządu Targów Kielce S.A.) specjalne wyróżnienie.

Dziękując za uznanie Karol Heidrich podkreślił, że, wbrew pozorom, łatwiej jest budować niż niszczyć, a targi pomagają w tej budowie – przede wszystkim relacji biznesowych i pozytywnego wizerunku firm, co ma odzwierciedlenie w jakości realizowanych potem inwestycji infrastrukturalnych.

W trakcie gali za wieloletnią współpracę podziękowano Bogusławie Grzechowskiej, która przez wiele lat pełniła funkcję Dyrektora Grupy Produktów w Targach Kielce S.A. i była odpowiedzialna m.in. za organizację Targów AUTOSTRADA-POLSKA.

Tradycyjnie na Targach Polska Izba Konstrukcji Stalowych była obecna wraz z firmami członkowskimi:

  • BUDUJ ZE STALI,
  • IFS sp. z o.o.,
  • Firma MIK-STAL sp. z o.o. sp. k.,
  • MOSTOSTAL WECHTA sp. z o.o.
  • PHU GoDar Dariusz Purol,
  • SIKA POLAND sp. z o.o.,
  • TERMIKA sp. z o.o.,
  • ZREMB sp. z o.o.

Duże stoisko PIKS odwiedzili pierwszego dnia Targów przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego – najpierw Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a kilka godzin później Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury. Spotkania z przedstawicielami rządu były okazją do rozmów o stanie polskiego budownictwa i branży konstrukcji stalowych. Minister Andrzej Adamczyk odebrał z rąk Karola Heidricha pismo w którym władze Izby, w tym Prezes PIKS Zbigniew Barłóg, wyrażają zaniepokojenie aktualnym trendem, który stopniowo eliminuje udział konstrukcji stalowych jako nośnej części mostów i wiaduktów. Będąc organizacją branżową, zrzeszającą ponad 140 firm działających na rynku konstrukcji stalowych, Izba wyraziła także zaniepokojenie treścią “Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” w którym autorzy wyraźnie faworyzują rozwiązania betonowe. Jedynie zaproponowane przez nich rozwiązanie stalowe jest oparte o gotowy kształtownik walcowany, produkowany przez monopolistę rynkowego. Pełną treść pisma prezentujemy w galerii zdjęć.

Drugiego dnia Targów, 15 maja 2019 r. odbyło się seminarium BUDUJ ZE STALI pt. “Wymogi legislacyjne i techniczne projektowania obiektów mostowych”. W trakcie spotkania dwie prezentacje wygłosił dr hab. inż. Wojciech Lorenc, profesor Politechniki Wrocławskiej, który skupił się na tematyce projektowania mostów z wykorzystaniem Eurokodów i Normy Polskiej oraz rozwoju projektowania i realizacji obiektów zespolonych w Polsce i Europie. Wnioski płynące z tych prezentacji – w kwestii projektowania i realizacji mostów wciąż jest dużo nowych możliwości, a Polska przoduje pod względem innowacyjności w mostownictwie nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Projektowania mostów uczą się na przykładzie naszych realizacji studenci w Niemiec, Francji, a także Japonii, gdzie konstrukcje stalowe są wykorzystywane powszechnie (głównie ze względu na uwarunkowania geologiczne), ale są one często bardzo konserwatywne, konwencjonalne.

Tematyka seminarium została uzupełniona wystąpieniem m.in. Marcina Cabały z firmy Construsoft sp. z o.o., Wojciecha Ochojskiego z ArcelorMittal Commercial Long Poland sp. z o.o., Marka Jabłońskiego z KERSTEN EUROPE sp. z o.o. oraz Jerzego Kosiora z JOTUN Polska sp. z o.o. Więcej na ten temat piszemy na stronie www.budujzestali.pl.

Drugiego dnia Targów odbyło się tradycyjne spotkanie plenerowe, w którym uczestniczyli wystawcy PIKS oraz zaproszeni goście.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za wspólny udział w Targach AUTOSTRADA-POLSKA 2019! Dziękujemy także prelegentom oraz uczestnikom, którzy wzięli udział w seminarium BUDUJ ZE STALI.

Pani Bogusławie Grzechowskiej dziękujemy za wieloletnią współprace i życzymy dalszych sukcesów osobistych!