Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Spotkanie przedstawicieli PIKS z Władzami ČAOK

16 stycznia 2024 r. odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych z Władzami ČAOK (České asociace ocelových konstrukcí). Do tej pory odbyły się dwa tego typu spotkania, których cykl rozpoczął się w ramach ubiegłorocznego Kongresu PIKS. Tematem spotkań jest przyszła budowa elektrowni jądrowej na terenie naszego kraju.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami ČAOK odbyło się w trakcie Kongresu PIKS, który miał miejsce 10 października 2023 r. w Józefowie pod Warszawą. Wzięło w nim udział kilkunastu przedstawicieli firm członkowskich PIKS.

Kolejne spotkanie miało miejsce w grudniu 2023 r. i wzięli w nim udział:

z ramienia PIKS:

  • Jarosław Jagielski (Mostostal Kielce)

  • Jarosław Małek (Mostostal Kielce)

  • Paweł Śmigla (Mostostal Kraków)

  • Maciej Gębuś (Mostostal Kraków)

ČAOK reprezentowali:

  • Tomáš Měřínský – CEO
  • Antonin Paces – CEO Excon Praga

W spotkaniu wziął również udział Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele polskiego, czeskiego i słowackiego oddziału firmy Westinghouse. W trakcie rozmów poruszono temat planowanych 19 sztuk małych reaktorów SMR, które mają być wybudowane w Polsce. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się przedstawiciele organizacji czeskich. Omówiono dotychczasową polską działalność organizacyjną i szkoleniową w zakresie przygotowań do tej dużej inwestycji.

Ustalono wtedy również, że w dniu 16.01 odbędzie się kolejne spotkanie w Ostrawie pomiędzy uczestnikami PIKS, CAOK, IGEiOŚ oraz Westinghouse.

Podczas spotkania planowane jest omówienie strategii zaangażowania instytucji rządowych i finansujących (granty, inne instrumenty) w dofinansowanie transformacji przedsiębiorstw na rzecz pracy w energetyce jądrowej.

Przedstawicieli Firm Członkowskich PIKS zainteresowanych udziałem w tym spotkaniu prosimy o kontakt z Biurem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.