Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Skarbonka Siepomaga.pl Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy, którą Polska Izba Konstrukcji Stalowych utworzyła w ramach fundacji Siepomaga.pl dla ofiar wojny w Ukrainie.

W ramach skarbonki PIKS udało się zebrać prawie całą założoną kwotę. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Nasza skarbonka jest już zakończona, ale wciąż można wpłacać datki na pomoc humanitarną dla ofiar tej wyniszczającej i okrutnej wojny – fundacja Siepomaga.pl prowadzi zbiórkę cały czas pod tym adresem.