Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Seminarium: Nowości normalizacyjne oraz technologiczne uwarunkowania jakości wytwarzania konstrukcji stalowych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium on-line organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w dniu 9 grudnia 2021 r.

Podczas webinarium specjaliści Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa przedstawią najnowsze wymagania normalizacyjne dotyczące projektowania konstrukcji stalowych w zakresie parametrów wytrzymałościowych materiału konstrukcyjnego oraz wymogi względem personelu badań niszczących. Omówione zostaną różnorodne możliwości spajania wiązką elektronów szczególnych rodzajów stali, wykorzystywanych między innymi w przemyśle energetycznym. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań niszczących elementów metalowych wykonanych ze stali wysokowytrzymałych oraz możliwości zastosowania analiz numerycznych metodą MES w badaniach konstrukcji spawanych.

Poniżej prezentujemy pełny program webinaru:

Karta zgłoszeniowa

Zaproszenie

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://is.gliwice.pl/