Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

 • English
 • Polski

Rozpoczęcie sezonu Konferencji Technicznych Axon Media!

Specjaliści z działów UR i produkcji spotkają się już 16 marca w Siedlcach.

Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” to jednodniowe, efektywne spotkanie, odbywające się w sprawdzonej formule, która łączy część prezentacyjną z warsztatową i uzupełniona jest o stoiska wystawiennicze branżowych dostawców oraz niezależnych specjalistów. Umożliwia to uczestnikom przegląd aktualnych trendów technologicznych, bezpośredni dostęp do konsultacji oraz cenną wymianę doświadczeń. Dodatkowo konferencję wzbogaci wystąpienia ekspertów z Urzędu Dozoru Technicznego poświęcone aspektom eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w zakładach przemysłowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W programie m.in.:

 • szczegółowe definicje i zakres stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • techniki utrzymania czystości
 • wpływ filtracji w maszynach na koszty UR, zużycie energii i ślad węglowy
 • system przechowywania narzędzi z wykorzystaniem systemu RFID
 • detekcja podstawowym warunkiem ciągłości pracy
 • energooszczędne oświetlenie zakładów produkcyjnych
 • techniki skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • predykcyjne utrzymanie ruchu dzięki technologii ultradźwiękowej
 • systemy kontrolno-pomiarowe w automatyce
 • wzorcowanie wag i wzorców masy w przedsiębiorstwach
 • niezawodność w obwodach sterowania – obliczenia trwałościowe, eliminacja błędów i przewidywanie usterek

Więcej informacji, rejestracja oraz pozostałe wydarzenia na:
www.KonferencjeTechniczne.pl

Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzenia zostaną wdrożone zalecane normy sanitarne i higieniczne.

Patroni Honorowi wydarzenia: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Izba Konstrukcji Stalowych.