Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Reprezentanci Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w ECCS

W związku z dołączeniem PIKS do Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych (European Convention for Constructional Steelwork), o czym informowaliśmy  naszych Członków na początku bieżącego roku, powołani zostali reprezentanci Izby w Strukturach ECCS.

Przedstawicielem PIKS w Zarządzie Wykonawczym (ECCS Executive Board) został Krzysztof Ostrowski (MTA Engineering sp. z o.o.), dział promocji (Promotion Management Board) reprezentować będzie Marcin Misztal (EKO-INŻ Misztal sp. j.), natomiast Wioleta Barcewicz (Politechnika Warszawska) objęła funkcję przedstawiciela Izby w Zarządzie od Spraw Technicznych (Technical Management Board).

Jednocześnie informujemy, że PIKS, jako przedstawiciel naszego kraju w ECCS, ma możliwość zgłoszenia reprezentantów Polski w komitetach technicznych, których listę przedstawiamy poniżej. Osoby zainteresowane taką formą współpracy zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby pod adresem mailowym piks@piks.com.pl.