Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Relacja z wieczornej gali będącej częścią XIV Kongresu PIKS w Józefowie k. Warszawy

Na gali, która rozpoczęła się o godzinie 20:00 przyznane i przedłużone zostały certyfikaty Producenta Konstrukcji Stalowych. Ogłoszono również wyniki Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2016”. Nie zabrakło czasu na wyróżnienia dla osób zasłużonych dla rozwoju Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Gala rozpoczęła się projekcją krótkiego filmu, prezentującego dokonania PIKS w roku 20-lecia istnienia tej organizacji. Następnie głos zabrał Prezes Izby, Tadeusz Rybak (Mostostal Puławy S.A.) oraz jej Dyrektor Generalny Karol Heidrich, wręczyli przedłużenia Certyfikatów Producenta Konstrukcji Stalowych następującym firmom:dsc00966

  • STACO POLSKA sp. z o.o.,
  • P.P.U.H. Konstalex sp. z o.o.,
  • Kraty Mostostal Kraków sp. z o.o.,
  • Mostostal Puławy S.A.,
  • Mostostal Kielce S.A.,
  • Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Po raz pierwszy, Certyfikat Producenta został przyznany firmie MUEHLHAN POLSKA sp. z o.o.

dsc00982Jak co roku, podczas Gali ogłoszono wyniki Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. Wśród 6-ciu zgłoszonych obiektów, najwięcej głosów oddano na realizację firmy MOSTOSTAL KONIN sp. z o.o., która była odpowiedzialna na produkcję oraz montaż kopuły Kościoła Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Złotą statuetkę wraz z dyplomem odebrali: Grzegorz Całek oraz Andrzej Słowikowski. II nagroda w Konkursie przypadła firmie SKANSKA Oddział Exbud Skanska w Kielcach za most w Żywcu przez Rzekę Sołę, natomiast III nagroda trafiła do firmy ATLAS WARD POLSKA sp. z o.o. za Zakład Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych w Szczecinie

dsc01004Następnie wyróżnienia za zasługi na rzecz rozwoju Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odebrali z rąk Tadeusza Rybaka i Karola Heidricha: Jitka Kochtova (CONSTRUSOFT sp. z o.o.), Jerzy Jończyk (SKANSKA S.A. Oddział Exbud Skanska w Kielcach), Andrzej Sajnaga (ASMET sp. z o.o. sp. k.) oraz Zbigniew Miodowski (ZinkPower Szczecin sp. z o.o.). Z kolei Jan Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa) odebrał Honorową Złotą Oznakę Krajowej Izby Gospodarczej za zasługi na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego. Wyróżnienie wręczył w imieniu Prezesa KIG-u Andrzeja Arendarskiego Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich. Następnie honorowe wyróżnienie z okazji 25-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego odebrała dr inż. Agnieszka Królikowska, Prezes PSK.

Część artystyczną Gali rozpoczął Zbigniew Miodowski, Prezes Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o. – firmy, będącej Sponsorem występu artystycznego. Po krótkiej prezentacji firmy, uczestnicy Gali zostali zaproszeni na pokaz brazylijskiej samby zespołu SAMBA ART. Rozpoczął on wieczorną część Gali, utrzymaną w eleganckiej atmosferze, w której znalazł się czas zarówno na rozmowy kuluarowe, jak i tańce. Najbardziej wytrwali uczestniczyli w zabawie do późnych godzin nocnych.

Wszystkich firmom certyfikowanym, a także osobom wyróżnionym podczas Gali serdecznie gratulujemy!

Gratulujemy również wszystkim firmom uhonorowanym w Konkursie “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”!

Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach PIKS!