Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Raport “Wybuch wojny w Ukrainie a wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez CCM oraz DLA Piper dotyczącym zmian kosztów realizacji inwestycji budowlanych w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Raport uwzględnienia wszystkie dane dotyczącestanu gospodarki, w tym sektora budowlanego, na koniec lutego 2023 roku (w tym zwłaszcza wskaźników GUS publikowanych w marcu br. – CPI oraz produkcja budowlano-montażowa za luty 2023 roku). Prezentowany materiał zawiera również wszystkie najważniejsze dane dotyczące zmian cen kluczowych surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie za okres 24.02.2022 r. – 24.02.2023 r. Dane prezentowane w raporcie dotyczą zatem okresu pełnych 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia zbrojnego konfliktu w Ukrainie, który miał ogromny wpływ na kształtowanie się cen na rynku oraz warunki realizacji kontraktów budowlanych w Polsce.

Pełny raport otworzy się po kliknięciu na pierwszą stronę

 

Raport został opracowany wspólnie przez eksperta technicznego (CCM) oraz eksperta prawnego (DLA Piper) i zawiera analizę techniczną wraz z komentarzem odnośnie do zaobserwowanych zmian cen m.in. w zakresie cen paliw, materiałów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. W tym zakresie jest to naturalna kontynuacja dotychczasowych badań i analiz rynkowych CCM – raporty dotyczące kształtowania się cen dokładnie po upływie jednego, dwóch i trzech miesięcy od momentu eskalacji zbrojnego konfliktu w Ukrainie, spotkały się z bardzo szerokim i pozytywnym odbiorem całego rynku. Raport obejmuje również komentarz prawny przygotowany przez kancelarię DLA Piper – omówione zostały możliwe działania prawne wykonawców i podwykonawców w celu dostosowania umów do aktualnych realiów realizowanych inwestycji.

Materiał,został poprzedzony anonimową ankietą, której wyniki przedstawiają ogólne trendy dotyczące omawianej problematyki wśród wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych. M.in. również na tej podstawie stwierdzamy, że rok 2023, będzie czasem intensywnych działań wykonawców i podwykonawców, których wspólnym celem będzie zmniejszenie negatywnych skutków dla realizowanych przedsięwzięć. Pozytywne rozwiązanie tej kwestii leży we wspólnym interesie wszystkich uczestników rynku, w tym również zamawiających (inwestorów).

DLA Piper, CCM – Raport “Wybuch wojny w Ukrainie a wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce”