Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Raport o wybranych działaniach ECCS w latach 2019/2020

W związku z rozpoczęciem procedury przystąpienia PIKS do Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych, przedstawiamy raport o działaniach jakie ECCS podjęła w latach 2019/2020.

ECCS jest organizacją, która skupia przemysł stalowy oraz świat akademicki poprzez międzynarodową sieć przedstawicieli budownictwa, producentów stali i centrów technicznych.

ECCS jest federacją kilkunastu krajowych stowarzyszeń wytwórców konstrukcji stalowych. Organizacja została założona w Zurychu w 1955 r., równolegle z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Konwencja stała się wówczas idealną platformą do promocji i badań europejskiego przemysłu konstrukcji stalowych i utorowała drogę obecnym europejskim normom i normom poprzez utworzenie komitetów technicznych ekspertów.

Raport o wybranych działaniach ECCS w latach 2019-2020 można znaleźć poniżej:

ECCS Raport