Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Rada Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w siedzibie firmy ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o.

W dniu 26 maja 2015 r w siedzibie firmy ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o. w Krągoli odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, zwołane na podstawie §22 Statutu PIKS oraz zgodnie z §8 Regulaminu Pracy Rady.

Obecność 9, spośród 14-tu, członków Rady Izby, stanowi o ważności podejmowanych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Izby – Marek Dranikowski.

W trakcie spotkania Dyrektor Generalny Karol Heidrich omówił sprawozdanie z działalności Izby w 2014 r., które zostało jednogłośnie zaakceptowane przez Radę. Następnie Dyrektor Generalny przedstawił plan działalności Izby na rok 2015. Najwięcej uwagi poświęcono Kongresowi PIKS, który odbędzie się 13-14 października 2015 r. w Józefowie k/Warszawy w Hotelu Holiday Inn. Omówiono również Konferencję Techniczną, która odbędzie się 25-26 sierpnia 2015 r w Cedzynie k/Kielc w Hotelu Echo. Ustalono również, że Walne Zgromadzenie 2015 odbędzie się 24 czerwca w siedzibie firmy ASMET Sp. z o.o. Sp. k. w Regułach pod Warszawą.

Rada Izby rozpatrzyła kandydackie „Deklaracje przystąpienia” przedstawione przez przedstawicieli zainteresowanych firm : ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. oraz AM Steel Consulting. Obydwie kandydatury zostały jednogłośnie pozytywnie rozpatrzone i przyjęte do Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Nowym firmom członkowskim gratulujemy!

Gospodarzowi Rady, Panu Prezesowi Zbigniewowi Miodowskiemu serdecznie dziękujemy za gościnę.