Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Propozycja współpracy międzynarodowej

Polska Izba Konstrukcji Stalowych nawiązała kontakt ze Śląską Izbą Handlową, która dysponuje unikatowymi kontaktami w wielu krajach oraz prowadzi współpracę z prestiżowymi zagranicznymi instytucjami gospodarczymi i politycznymi.

Śląska Izba Handlowa, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Iran zwróciła się do PIKS z prośbą o poinformowanie firm członkowskich, że w obliczu zaistniałej sytuacji na rynku globalnym grupa irańskich firm z branży przemysłu stalowego i konstrukcji stalowych pragnie zaoferować współpracę w wymianie produktów objętych sankcjami wszelkiego rodzaju i zastosowania z możliwością ich transportu do lub z firmy polskiej.

W związku z tym zainteresowanych prosimy o specyfikacje asortymentów do ewentualnego rozpoczęcia dalszych ustaleń w najbliższym możliwym czasie. Zamieszczamy oryginał pisma złożonego na ręce Prezesa PIKS Zbigniewa Barłoga.