Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

“Projektowanie w aspekcie energooszczędnych procesów wytwórczych” – seminarium organizowane przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, 27.04.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w dniu 27 kwietnia 2022 r., w formule hybrydowej: ON-LINE i stacjonarnie.

Podczas seminarium specjaliści Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa przedstawią najnowszą wiedzę o energooszczędnych technologiach, na przykład mechanicznym przeprężaniu oraz stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych, które mają zastosowanie w projektowaniu i budowie konstrukcji stalowych. Omówione zostaną również dobre praktyki w zakresie doboru wymagań jakościowych dla konstrukcji spawanych narażonych na zmęczenie. Poruszone zostaną ponadto wymagania zawarte w serii norm PN-EN 1993-1 w zakresie obniżenia przekrojów elementów konstrukcji spawanych narażonych na zmęczenie oraz ryzyko kruchego pękania. Poniżej pełny program seminarium:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie (na adres e-mail: market@is.lukasiewicz.gov.pl) załączonej karty zgłoszenia, do dnia 15 kwietnia 2022 r. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kilka dni przed seminarium każdy uczestnik, który wybrał formę ON-LINE,otrzyma od nas link do strony wydarzenia powiązany z adresem e-mail podanym
w karcie zgłoszenia.

Więcej informacji na temat seminarium oraz zgłoszenia na stronie internetowej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa.

Zaproszenie – seminarium 27.04.2022

Program – seminarium 27.04.2022

Karta zgłoszenia na seminarium 27.04.2022

Zapraszamy do udziału w seminarium!