Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w siedzibie firmy JOTUN POLSKA sp. z o.o.

W dniu 17 listopada 2015 r. w siedzibie firmy JOTUN POLSKA Sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, zwołane na podstawie §22 Statutu PIKS oraz zgodnie z §8 Regulaminu Pracy Rady.

Obecność 7-iu, spośród 14-tu, członków Rady Izby stanowi o ważności podejmowanych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Izby – Marek Dranikowski. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od przedstawienia porządku obrad. Następnie głos zabrała Prezes JOTUN POLSKA Sp. z o.o., gospodarz posiedzenia Pani Karolina Dworak, która przywitała wszystkich obecnych a następnie przedstawiła profil działalności i historię swojej firmy.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Karol Heidrich podsumował przebieg Kongresu PIKS. Poinformował on także, że przez cały rok 2016 na wszystkich imprezach Izbowych będą zaznaczone obchody 20-lecia Izby. Dotyczy to m.in. targów, konferencji, Kongresu, Walnego Zgromadzenia. Biuro Izby jest w trakcie przygotowań do tych uroczystości.

Rada Izby rozpatrzyła kandydackie „Deklaracje przystąpienia”, które zostały przyjęte jednogłośnie. Nowymi Członkami Izby zostały Firmy:

  • MESA Inżynierowie i Architekci M. Olszewski, M. Wilczyński,
  • ROBOBAT Polska Sp. z o.o.,
  • Produkcja Handel Usługi Jan Tylek.

Rada Izby jednogłośnie zaakceptowała wznowienie członkostwa w Izbie firmy ŚRUBENA UNIA S.A.

Na zakończenie posiedzenia Dyrektor Generalny Karol Heidrich poinformował o najbliższych planach Izby – organizacji pierwszej edycji warsztatów Akademii Menedżera, które odbędą się 24 listopada br. w Zakładzie Wytwórczym Mostostalu Słupca sp. z o.o. sp. j. i udziale wraz z firmami członkowskimi w Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku (24-27.02.2016). Warto nadmienić, że PIKS jest Patronem Głównym tej imprezy.

Firmom przyjętym do Izby serdecznie gratulujemy członkostwa!

Pani Prezes Karolinie Dworak dziękujemy za gościnę w siedzibie firmy JOTUN POLSKA sp. z o.o.!