Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 10.12.2019 r., ASMET sp. z o.o. sp. k.

10 grudnia 2019 r. na zaproszenie Pana Prezesa Andrzeja Sajnagi odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Spotkanie miało miejsce w nowoczesnym centrum dystrybucyjnym firmy ASMET sp. z o.o. sp. k. w miejscowości Moszna-Parcela pod Warszawą.

Spotkanie rozpoczął gospodarz, Pan Prezes Andrzej Sajnaga, który powitał obecnych i opowiedział o historii oraz profilu działalności firmy ASMET sp. z o.o. sp. k.

Następnie Prezes PIKS, Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp.  k.) stwierdził quorum, a Rada Izba zaakceptowała porządek obrad. Obecni zatwierdzili protokół nr 75/2019 z dnia 10 września 2019 r., a także zapoznali się ze wstępnym kalendarium wydarzeń PIKS zaplanowanych na rok 2020.

Dyrektor Generalny PIKS, Karol Heidrich opowiedział kilka słów o zbliżających się Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. Z kolei Wioleta Barcewicz (Członek Rady Izby) podsumowała działalność Programu BUDUJ ZE STALI w bieżącym roku.

W trakcie posiedzenia do grona Członków PIKS zostały przyjęte nowe Firmy:

  • SMART WORK sp. z o.o. – Świdnica;

 

 

  • SPAWEX Zdzisław Cielicki – Bożewo;

 

 

  • JT STAL SERWIS sp. z o.o. – Zabrze

 

 

Kwestię przynależności do ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) poruszył następnie Krzysztof Ostrowski (Prezes Zarządu MTA Engineering sp. z o.o.). Wśród obecnych rozwinęła się dyskusja nt. ewentualnej przynależności do tej międzynarodowej organizacji Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Najprawdopodobniej decyzja ta zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków w przyszłym roku.

Posiedzenie zakończyło się obiadem oraz zwiedzaniem nowoczesnego centrum dystrybucyjnego firmy ASMET.

Zarządowi Firmy ASMET dziękujemy za gościnę! Nowym Firmom Członkowskim gratulujemy przyjęcia do grona członków PIKS!

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl