Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – 10.12.2019 r., ASMET sp. z o.o. sp. k.

10 grudnia 2019 r. na zaproszenie Pana Prezesa Andrzeja Sajnagi odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Spotkanie miało miejsce w nowoczesnym centrum dystrybucyjnym firmy ASMET sp. z o.o. sp. k. w miejscowości Moszna-Parcela pod Warszawą.

Spotkanie rozpoczął gospodarz, Pan Prezes Andrzej Sajnaga, który powitał obecnych i opowiedział o historii oraz profilu działalności firmy ASMET sp. z o.o. sp. k.

Następnie Prezes PIKS, Zbigniew Barłóg (METALBARK sp. z o.o. sp.  k.) stwierdził quorum, a Rada Izba zaakceptowała porządek obrad. Obecni zatwierdzili protokół nr 75/2019 z dnia 10 września 2019 r., a także zapoznali się ze wstępnym kalendarium wydarzeń PIKS zaplanowanych na rok 2020.

Dyrektor Generalny PIKS, Karol Heidrich opowiedział kilka słów o zbliżających się Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2020. Z kolei Wioleta Barcewicz (Członek Rady Izby) podsumowała działalność Programu BUDUJ ZE STALI w bieżącym roku.

W trakcie posiedzenia do grona Członków PIKS zostały przyjęte nowe Firmy:

  • SMART WORK sp. z o.o. – Świdnica;

 

 

  • SPAWEX Zdzisław Cielicki – Bożewo;

 

 

  • JT STAL SERWIS sp. z o.o. – Zabrze

 

 

Kwestię przynależności do ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) poruszył następnie Krzysztof Ostrowski (Prezes Zarządu MTA Engineering sp. z o.o.). Wśród obecnych rozwinęła się dyskusja nt. ewentualnej przynależności do tej międzynarodowej organizacji Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Najprawdopodobniej decyzja ta zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków w przyszłym roku.

Posiedzenie zakończyło się obiadem oraz zwiedzaniem nowoczesnego centrum dystrybucyjnego firmy ASMET.

Zarządowi Firmy ASMET dziękujemy za gościnę! Nowym Firmom Członkowskim gratulujemy przyjęcia do grona członków PIKS!