Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Posiedzenie Rady Izby w siedzibie firmy ZinkPower Wielkopolska sp. z o.o.

26 kwietnia 2018 r. w siedzibie firmy ZinkPower Wielkopolska sp. z o.o. na zaproszenie Pana Prezesa Zbigniewa Miodowskiego odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

W trakcie spotkania członkowie Rady Izby omówili bieżącą aktywność PIKS. Dyrektor Generalny Izby Karol Heidrich omówił sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz kierunki działań na 2018 r. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Izby. Poruszono także temat Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Mikorzynie k. Poznania w dniach 12-13.06.

Rada Izby rozpatrzyła kandydackie deklaracje przystąpienia trzech firm:

  • INMET Konstrukcje sp. z o.o. – producent konstrukcji stalowych

 

 

  • PERUN S.A. – sprzęt spawalniczy

 

 

  • STRENCO Adam Wachowiak – oprogramowanie do projektowania konstrukcji stalowych

 

 

Wszystkie firmy zostały jednogłośnie przyjęte w poczet członków Izby – serdecznie gratulujemy!

Członkom Rady Izby obecnym na posiedzeniu serdecznie dziękujemy za udział w obradach.