Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w siedzibie firmy METALBARK sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszczy

W dniu 8 grudnia 2015 r. w siedzibie firmy METALBARK sp. z o.o. sp. k. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, zwołane na podstawie §22 Statutu PIKS oraz zgodnie z §8 Regulaminu Pracy Rady Izby.

Obecność 8-u, spośród 14-tu, członków Rady Izby stanowi o ważności podejmowanych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Izby – Lech Ciszak, który na wstępie przedstawił zmieniony porządek posiedzenia. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz posiedzenia Prezes METALBARK sp. z o.o. sp. k. Pan Zbigniew Barłóg, który zaprezentował profil działalności swojej firmy.

Kolejnym punktem w programie posiedzenia Rady Izby było głosowanie dotyczące uchwał. Pierwsza Uchwała dotyczyła Komisji Programowej, której przewodniczącym został Pan Bartłomiej Baudler. W czasie spotkania głos zabrał także Dyrektor Generalny Karol Heidrich, który w ciepłych słowach podziękował dotychczasowemu Prezesowi Izby Panu Markowi Dranikowskiemu oraz Pani Karolinie Dworak za dotychczasową współpracę. Następna Uchwała dotyczyła powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Izby Panu Andrzejowi Kowalskiemu. Ostatnią omawianą Uchwałą w tym punkcie była Uchwała dotycząca  powiększenia składu osobowego Rady Izby. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie pozytywnie zaakceptowane.

Następnie Rada Izby rozpatrzyła kandydackie „Deklaracje przystąpienia” przedstawione przez przedstawicieli zainteresowanych firm:

  • CWS Powder Coatings Sp. z o.o Tarnowo Podgórne,
  • Schrag Polska Sp. z o.o. – Konstantynów Łódzki.

Obydwie kandydatury zostały jednogłośnie pozytywnie rozpatrzone. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji Programowej Pan Bartłomiej Baudler podsumował pierwszą edycję Akademii Menadżera PIKS. Z racji tego, że oceny były bardzo pozytywne, w przyszłym roku ten projekt będzie dalej kontynuowany.

Na koniec głos zabrali przedstawiciele firmy ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o. obecni na zaproszenie Pana Prezesa Zbigniewa Barłoga, którzy przedstawili projekt dotyczący promowania stali na polskim rynku w ramach PIKS-u.

Po części oficjalnej osoby zainteresowane mogły obejrzeć zwycięski obiekt „Konstrukcja Roku – Realizacja Roku 2015” czyli Parking pod Blankami.

 Zwieńczeniem spotkania był uroczysty obiad na Starym Rynku w Bydgoszczy.

Panu Prezesowi Zbigniewowi Barłogowi serdecznie dziękujemy za gościnę i wspólny, świąteczny posiłek!

Nowym Firmom Członkowskim gratulujemy wstąpienia do Izby!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z posiedzenia Rady Izby!