Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w siedzibie firmy FAST S.A.

W dniu  16 maja 2017 r. w siedzibie firmy FAST S.A. w Gdyni i na zaproszenie Pana Prezesa Krzysztofa Klocka, odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Przewodniczący posiedzenia  Tadeusz Rybak  powitał na wstępie wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał gospodarz posiedzenia Prezes Zarządu FAST S.A. Pan Krzysztof Klocek, który po przywitaniu wszystkich gości zaprezentował historię  i profil działalności firmy.

Rada Izby jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Izby w roku 2016. Wśród tematów poruszanych na posiedzeniu znalazły się kwestie organizacyjne dotyczące: Walnego Zgromadzenia w Hotelu Wityng, Konferencji Technicznej w Cedzynie k. Kielc oraz Kongresu PIKS w Józefowie k. Warszawy.

Rada Izby rozpatrzyła kandydackie „Deklaracje przystąpienia” do Izby dwóch firm:

  • WiSeNe Sp. z o.o.,

wisene

  • Tikkurila Polska S.A.

Tikkurila logo - red label - cmyk

Obydwie firmy zostały przyjęte jednogłośnie.

Nowym firmom członkowskim serdecznie gratulujemy przyjęcia w poczet członków PIKS. Panu Prezesowi Krzysztofowi Klockowi dziękujemy za gościnę.