Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w siedzibie firmy AGTOS Polska sp. z o.o.

W dniu 26 września br. w siedzibie firmy AGTOS Polska sp. z o.o. i na zaproszenie Pana Dyrektora Piotra Rogalińskiego odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Po powitaniu obecnych, Gospodarz spotkania, Pan Piotr Rogaliński zaprezentował profil działalności firmy AGTOS POLSKA sp. z o.o., zajmującej się produkcją oraz dystrybucją oczyszczarek strumieniowych.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Posiedzenia Pan Tadeusz Rybak (Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz Prezes Zarządu MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.). Rada Izby omówiła sprawy regulaminowe, a także sprawozdanie z działalności Izby za ostatnie miesiące. Przewodniczący Rady Programowej Bartłomiej Baudler (Dyrektor Zarządzający KERSTEN EUROPE sp. z o.o.) omówił III Konferencję Techniczną, która odbyła się w Cedzynie k. Kielc. Co istotne, została ona bardzo wysoko oceniona przez wszystkich uczestników. Poruszony został również temat październikowego Kongresu PIKS – Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich poinformował obecnych, że wszystkie przygotowania są już zakończone.

Rada Izby przyjęła Uchwałę o przedłużeniu Certyfikatów Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych – ich wręczenie nastąpi podczas Kongresu.

Po zatwierdzeniu odpowiednich uchwał, Rada Izby przeszła do omówienia spraw członkowskich. Do grona firm członkowskich przyjęte zostały nowe firmy:

  • MIK-STAL Więckowscy sp. j.

MIK-STAL sp.j

 

 

  • NST Polska sp. z o.o.

NST Polska sp. z o.o.

 

 

Po omówieniu bieżących kwestii izbowych, uczestnicy posiedzenia zostali oprowadzeni po zakładzie firmy AGTOS.

Dziękujemy za gościnę Panu Dyrektorowi Piotrowi Rogalińskiemu.

Nowym firmom gratulujemy członkostwa w Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych!