Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • Polski
  • English

Posiedzenie Rady Izby w Sali Konferencyjnej Hotelu Andel’s w Krakowie

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Andel’s w Krakowie, przy ulicy Pawiej 3 odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, zwołane na podstawie §22 Statutu PIKS oraz zgodnie z §8 Regulaminu Pracy Rady Izby.

Obecność 8-u, spośród 16-tu, członków Rady Izby stanowi o ważności podejmowanych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył pełniący obowiązki Prezesa Izby – Andrzej Kowalski, który na wstępie przedstawił porządek posiedzenia. Następnie głos zabrał gospodarz posiedzenia Prezes MOSTOSTALU KRAKÓW S.A. Pan Andrzej Kaczan, który zaprezentował profil działalności swojej firmy.

Dyrektor Generalny Karol Heidrich przedstawił wszystkim zgromadzonym kalendarz imprez, w których Izba będzie uczestniczyła. Rok 2016 będzie dla PIKS szczególny ze względu na dwudziestolecie istnienia Izby. Okazją do uroczystego świętowania tego jubileuszu będzie przede wszystkim Walne Zgromadzenie, organizowane jako wydarzenie dwudniowe w Mikorzynie położonym nad malowniczym Jeziorem Mikorzyńskim.

Rada Izby rozpatrywała również kandydackie „Deklaracje przystąpienia” zgłoszone przez przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, Lecha Ciszaka: AGTOS Polska Sp. z o.o. oraz POMOST Warszawa Sp. z o.o. Rada Izby wysłuchała przedstawicieli kandydujących firm i przegłosowała jednogłośnie ich przyjęcie.

Nowym Członkom PIKS serdecznie gratulujemy członkowska!

Panu Prezesowi Andrzejowi Kaczanowi serdecznie dziękujemy za gościnę!