Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w firmie ASMET sp. z o.o. sp.k.

13 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy ASMET sp. z o.o. sp. k. odbyło się na zaproszenie Pana Prezesa Andrzej Sajnagi posiedzenie Rady Izby. Spotkanie miało świąteczny, bożonarodzeniowy charakter. Po omówieniu bieżących spraw związanych z działalnością Izby przyszedł czas na życzenia, łamanie opłatkiem i kosztowanie świątecznych potraw.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes PIKS Tadeusz Rybak (MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), który powitał obecnych i podziękował za gościnę Panu Prezesowi Andrzejowi Sajnadze. Następnie gospodarz spotkania złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia i zaprosił do zwiedzenia zakładu ASMET.

W trakcie posiedzenie honorową statuetkę wraz z dyplomem i podziękowaniami za zaangażowanie w tworzenie i rozwój Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odebrał z rąk Prezesa Tadeusza Rybaka Pan Wiktor Guzek, wieloletni Prezes Zarządu MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

Z kolei Pan Prezes Tadeusz Demendecki odebrał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych przedłużony firmie KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW sp. z o.o.

Rada Izby omówiła bieżące kwestie działalności PIKS. Przewodniczący Rady Programowej, Bartłomiej Baudler (KERSTEN EUROPE sp. z o.o.) podsumował XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, który przez uczestników został oceniony bardzo pozytywnie. Z kolei Andrzej Kaczan (MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.) zreferował kwestię ewentualnej współpracy Izby i jej firm członkowskich z miesięcznikiem BUILDER.

Następnie, na prośbę Pana Prezesa Andrzeja Sajnagi przeczytano fragment Pisma Świętego, po czym uczestnicy posiedzenia przełamali się opłatkiem i wymienili życzeniami świątecznymi.

W trakcie posiedzenia Rada Izby rozpatrzyła kandydacką deklarację przystąpienia do grona firm członkowskich PIKS Przedsiębiorstwa Techniczno-handlowego ZREMB sp. z o.o. Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Pana Mariana Walczuka, członkowie Rady Izby jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu firmy do Izby.

Panu Prezesowi Anrzejowi Sajnadze serdecznie dziękujemy za gościnę!

Panu Prezesowi Wiktorowi Guzkowi raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie w rozwój PIKS!

Panu Prezesowi Tadeuszowi Demendeckiemu gratulujemy przedłużenia Certyfikatu Producenta Konstrukcji Stalowych firmie KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW, natomiast Panu Prezesowi Marianowi Walczukowi przyjęcia firmy ZREMB do grona firm członkowskich PIKS!