Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w firmie ASMET sp. z o.o. sp.k.

13 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy ASMET sp. z o.o. sp. k. odbyło się na zaproszenie Pana Prezesa Andrzej Sajnagi posiedzenie Rady Izby. Spotkanie miało świąteczny, bożonarodzeniowy charakter. Po omówieniu bieżących spraw związanych z działalnością Izby przyszedł czas na życzenia, łamanie opłatkiem i kosztowanie świątecznych potraw.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes PIKS Tadeusz Rybak (MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.), który powitał obecnych i podziękował za gościnę Panu Prezesowi Andrzejowi Sajnadze. Następnie gospodarz spotkania złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia i zaprosił do zwiedzenia zakładu ASMET.

W trakcie posiedzenie honorową statuetkę wraz z dyplomem i podziękowaniami za zaangażowanie w tworzenie i rozwój Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odebrał z rąk Prezesa Tadeusza Rybaka Pan Wiktor Guzek, wieloletni Prezes Zarządu MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

Z kolei Pan Prezes Tadeusz Demendecki odebrał Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych przedłużony firmie KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW sp. z o.o.

Rada Izby omówiła bieżące kwestie działalności PIKS. Przewodniczący Rady Programowej, Bartłomiej Baudler (KERSTEN EUROPE sp. z o.o.) podsumował XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, który przez uczestników został oceniony bardzo pozytywnie. Z kolei Andrzej Kaczan (MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.) zreferował kwestię ewentualnej współpracy Izby i jej firm członkowskich z miesięcznikiem BUILDER.

Następnie, na prośbę Pana Prezesa Andrzeja Sajnagi przeczytano fragment Pisma Świętego, po czym uczestnicy posiedzenia przełamali się opłatkiem i wymienili życzeniami świątecznymi.

W trakcie posiedzenia Rada Izby rozpatrzyła kandydacką deklarację przystąpienia do grona firm członkowskich PIKS Przedsiębiorstwa Techniczno-handlowego ZREMB sp. z o.o. Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Pana Mariana Walczuka, członkowie Rady Izby jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu firmy do Izby.

Panu Prezesowi Anrzejowi Sajnadze serdecznie dziękujemy za gościnę!

Panu Prezesowi Wiktorowi Guzkowi raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie w rozwój PIKS!

Panu Prezesowi Tadeuszowi Demendeckiemu gratulujemy przedłużenia Certyfikatu Producenta Konstrukcji Stalowych firmie KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW, natomiast Panu Prezesowi Marianowi Walczukowi przyjęcia firmy ZREMB do grona firm członkowskich PIKS!

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl