Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w biurze firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

9 marca w biurze firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. odbyło się Posiedzenie Rady Izby zorganizowane na zaproszenie zarządu przedsiębiorstwa. W trakcie spotkania omówiono kierunki działań Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych na najbliższe miesiące oraz przyjęto nowe firmy członkowskie.

energoprojekt-katowice

Na wstępie wszystkich obecnych powitali: Michał Woźniczka – Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. oraz Andrzej Kowalski – Wiceprezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

17204408_1346435188749607_1625360190_n

Rada Izby omówiła następnie kwestię podjęcia działań promocyjnych stali oraz tematykę zbliżających się wydarzeń organizowanych przez PIKS. Pojawił się termin Walnego Zgromadzenia (28 czerwca w Mikorzynie k. Konina), oraz październikowego Kongresu PIKS (11-12.10 w Józefowie k. Warszawy). Omówiono także propozycje Rady Programowej dotyczącą organizacji drugiej edycji Akademii Menedżera oraz Konferencji Technicznej w Cedzynie k. Kielc (29-30 sierpnia). Poruszona została również kwestia wstępnego bilansu finansowego Izby za 2016 r. Jednym z tematów obrad był dalszy kierunek wydawania czasopisma “Konstrukcje Stalowe”.

W trakcie posiedzenia Prezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., Michał Woźniczka poruszył wyczerpująco temat perspektyw realizacji inwestycji w energetyce na najbliższe lata.

Rada Izby rozpatrzyła kandydackie “Deklaracje przystąpienia” dwóch firm:

  • PMJ sp. z o.o. – WROCŁAW
  • DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – ŚWIĘTOCHŁOWICE

Obie firmy zostały jednogłośnie przyjęte w poczet firm członkowskich PIKS.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem kolejnych terminów posiedzeń Rady Izby – 16 maja br. w siedzibie firmy FAST S.A. (Gdynia) oraz 19. września w zakładzie AGTOS POLSKA sp. z o.o. (Konin).

1

Serdecznie dziękujemy zarządowi ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. za gościnę. Nowym firmom członkowskim gratulujemy przyjęcia do Izby!