Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby.

  • English
  • Polski

Posiedzenie Rady Izby w Tokarach k/ Gdyni

18 maja br. odbyło się na zaproszenie Prezesa VISTAL GDYNIA S.A. Pana Ryszarda Matyki posiedzenie Rady Izby. Spotkanie miało miejsce w Klubie Sportowym TOKARY k/ Gdyni.

Obecność 14. spośród 17. Członków Rady Izby stanowi o ważności podejmowanych uchwał. Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Izby Pan Lech Ciszak, który na wstępie powitał obecnych i podziękował Gospodarzowi spotkania, Prezesowi VISTAL GDYNIA S.A. Panu Ryszardowi Matyce za gościnę. Gospodarz spotkania po kilku słowach powitania przekazał głos Panu Robertowi Ruszkowskiemu – Wiceprezesowi Firmy, który wygłosił prezentację przybliżającą profil działalności VISTAL GDYNIA S.A. i VISTAL OFFSHORE S.A.

W trakcie spotkania Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich przedstawił projekt sprawozdania z działalności Izby w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Dyrektor Generalny opowiedział także o zamierzeniach Izby na drugą połowę roku: organizacji Walnego Zgromadzenia w dniach 21-22.06.2016 r. w Mikorzynie k/ Konina, potencjalnej współpracy z nowopowstałym Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa oraz organizacji tegorocznego Kongresu PIKS, Konferencji Technicznej w Cedzynie k/ Kielc i współorganizowanej z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów konferencji „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”.

Na wniosek Przewodniczącego Posiedzenia, Rada przystąpiła do głosowania nad projektem sprawozdania z działalności Izby w 2015 r. (uchwała nr 122) oraz uchwałą dotyczącą zwiększenia składu Rady Izby i Sądu Koleżeńskiego (uchwała  nr 123). Obie uchwały zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Przewodniczący Posiedzenia Lech Ciszak poinformował o wykreślenie z grona firm członkowskich z powodów statutowych firmy AGNELLI METALLI sp. z o.o. oraz rezygnacji z członkostwa firm: PORR POLSKA INFRASTRUCTURE S.A., FERROMETAL Polska sp. z o.o. oraz Stocznia Gdańsk S.A. Następnie Rada Izby rozpatrzyła kandydackie „Deklaracje przystąpienia” firm:

  • DLUBAL SOFTWARE sp. z o.o.,
  • FAGIOLI POLSKA sp. z o.o.,
  • EUROBOLT sp. j.,
  • CleanAir sp. z o.o.,
  • ALLDOORS sp. z o.o.

Rada Izby jednogłośnie przegłosowała przyjęcie nowych firm do PIKS. Wyjątkiem było głosowanie nad przyjęciem firmy EUROBOLT sp. j. – swoje zastrzeżenia zgłosił Pan Andrzej Sajnaga Prezes ASMET sp. z o.o. sp. k.

Spotkanie zakończyło się posiłkiem, po którym Gospodarz spotkania, Pan Prezes Ryszard Matyka zaprosił Gości na naukę gry w golfa pod okiem instruktora i zwiedzanie zakładu wytwórczego VISTAL OFFSHORE S.A.

Obecnym Członkom Rady dziękujemy za gościnę!

Panu Prezesowi Ryszardowi Matyce serdecznie dziękujemy za gościnę!